Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Laxåret 2014 -nya rekord och bottennoteringar!
Först nu när de sista laxarna återkommer till sina lekälvar och statistik från de olika fiskräknarna läggs ihop kan en sammanställning göras.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Fiske | Tags: | View Count: (3143)
Sportfiskarnas synpunkter på Vattenverksamhetsutredningen
Sportfiskarna har nu lämnat in förbundets synpunkter på Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Strömmande vatten | Tags: Vattenverksamhetsutredningen | View Count: (1966)
Nu kan vi få länsstyrelserna att skärpa tillsynen
Det finns tyvärr många exempel på att våra länsstyrelser inte agerar i olika tillsynsärenden för vattenverksamhet. En ny dom ger nu miljöorganisationer som Sportfiskarna möjlighet att kräva bättring.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1593)
Genteknik kan förenkla provfisken
Ett av föredragen på årets Fishbase Symbosium presenterade en lovande teknik för kartlägga förekomst av fiskarter genom genprover av vatten.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1809)
Kvicksilver i fisk bör kartläggas bättre
Sedan 1992 har Sunne kommun i princip årligen provtagit kvicksilverhalten i gäddor från olika sjöar i kommunen, vilket fler kommuner borde göra.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (3282)
Laxkvoten ett steg i rätt riktning
EU:s fiskeministrar följde inte forskarnas rekommendation för fångstkvoten för Östersjölax men minskningen med 10 % jämfört med 2014 ligger relativt nära råden.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (2037)
EU-beslut kan bli slutet för torsken
Ännu en gång ignorerades forskarnas varningar när EU:s fiskeministrar beslutade 2015 års kvoter för torskfisket i Östersjön. Beslutet kan få katastrofala ekologiska följder.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (1906)
Sportfiskarnas biolog fick miljöpris
Nyligen mottog Sportfiskarnas biolog Olof Engstedt Äspö Miljöforskningsstiftelses årliga miljöpris.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (1635)
Sportfiskarna kräver att forskarnas rekommendationer följs
Sportfiskarna skriver i Aftonbladet om de senaste decenniernas misslyckade fiskeripolitik där forskarnas varningar och rekommendationer konsekvent ignorerats.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1537)
Sportfiskarna slog tidigt larm om torsken
Boken Värna Västerhavet! utgavs 1994 av Sportfiskarna som ett led i att uppmärksamma Västerhavets akuta kris.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (1840)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv