Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Laxplomber kan utveckla sportfisket
Under sommaren 2014 har Norrbottens länsstyrelse framgångsrikt provat plomber för att begränsa och kontrollera uttaget av lax i Lainioälven.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1942)
Forskarupprop för skydd av ålen - visst trendbrott för yngelinvandringen
En viss återhämtning kan skönjas för den hotade ålen, men forskare menar att det är viktigt med ett heltäckande europeiskt skydd.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1666)
Alliansens budget bottennapp för vattenmiljön
Vattenmiljön blir en av de stora förlorarna 2015 med den nu antagna budgeten . 145 miljoner mindre anslås nu till HaV.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (2905)
Drygt 154 miljoner söks av länen för kalkning 2015
Många län har ökat sina ansökningar för verksamhetsåret 2015, främst för att kompensera för prisökningar på kalk och bränsle.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (6193)
Öring återintroduceras i Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar långsiktigt med att återintroducera öring i ett antal vattensystem där bestånden tidigare slagits ut av försurning och vandringshinder.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (4962)
Gävleborgs län ökar kalkningen 2015
Gävleborgs län ansöker om drygt 4 miljoner kronor till kalkningsåtgärder inför verksamhetsåret 2015. Detta motsvarar drygt 3150 ton kalk vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de senaste årens kalkmängder, exempelvis omkring 2400 ton 2014.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3141)
Markfuktighetskartor kan ge skonsammare avverkning
På sikt kommer alla avverkningar i landet att kunna planeras utifrån digitala kartor som visar var marken är fuktig och var man då exempelvis ska undvika att köra med skogsmaskin.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (4001)
Miljömålen blir luftslott
Sportfiskarna sågar Miljömålsberedningens förslag som mestadels består av nya etappmål och åtgärder som innebär ytterligare utredningar.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (3149)
Både Sverige och Norge beroende av kalkning
Sportfiskarna var nyligen på en kalkningskonferens i Oslo, arrangerad av Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: | View Count: (3032)
Tema Fiskevårdsfonden: Effekterna av skarv i Roxen kartlagda
Sportfiskarna har via Fiskevårdsfonden delfinansierat en undersökning av de effekter Roxens skarvbestånd har på sjöns fiskbestånd. Undersökningen utfördes av SLU under 2013 och publicerades nu i oktober.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (3515)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv