Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Oro i Värmland för kalkningen 2016
Värmlands kalkningsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län och vattenråden i Värmland har skrivit till HaV om medelstilldelningen 2016 då en 12 % kostnadsökning hotar den fortsatta kalkningsverksamheten.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (34138)
Ny rapport bevisar strandzonernas betydelse
För fiskevårdare har det länge varit känt att orörda strandzoner har mycket stor betydelse för livet i skogsvattnen. Nu har en ny rapport från SLU slagit fast att orörda kantzoner längs vattendrag har stor betydelse för att gynna biologisk mångfald.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (66228)
Försurningskonferens i Stenungsund april 2016
Boka redan nu upp 7 april 2016 i kalendern, då arrangeras en öppen konferens om försurning och kalkning i Stenungsund. Bakom konferensen står Gårdsjöstiftelsen, IVL och Sportfiskarna.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (96933)
Miljöorganisationerna kämpar vidare för miljövänlig vattenkraft
Sportfiskarna tillsammans med Älvräddarna, WWF och Naturskyddsföreningen har en längre tid deltagit i en dialog med syfte att utforma ramarna för en miljöanpassning av svensk vattenkraft.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (9271)
Klart med rejält ökat anslag till HaV 2016
Riksdagen sa igår ja till regeringens budgetförslag för Allmän miljö- och naturvård. Det ger bland annat 751 565 000 kronor till anslaget 1:12 Åtgärder för havs och vattenmiljö.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (4086)
Pris till Sportfiskarnas regionkontor i Visby
Naturskyddsföreningen Gotland delar varje år ut ett naturpris. I år blev det Sportfiskarnas regionkontor i Visby som fick ta emot priset för sitt omfattande naturvårdsarbete med praktisk fiskevård.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (2424)
Fortsatt försurat i Jönköpings län
En bottenfaunaundersökning av 49 lokaler i Jönköping visar att försurade områden är fortsatt påverkade och kräver fortsatt kalkning för att undvika skador på bottenfauna och fiskbestånd.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (53517)
Torr höst försvårar havsöringslek på Gotland
Trots mycket höga vattenflöden i andra delar av landet har öns havsöring det just nu mycket svårt då den torra hösten torkat ut många mindre vattendrag.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (8869)
Gälplomber viktig del i framtida laxförvaltning
Sportfiskarna har varit starkt delaktiga i att plombering av fångad lax i Råneälven har kombinerats med fångstrapportering direkt i mobiltelefon eller dator till sajten Fiskekort.se.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: fiskekort.se | View Count: (4742)
Projektledare sökes till ”Ren båtbotten utan gift”
En van projektledare sökes till ett pågående informationsprojekt om alternativa metoder för att hålla båtbotten ren utan gift. Projektet syftar till att minska användningen av giftiga båtbottenfärger.
Läs mer »
Kategorier: Miljö | Tags: | View Count: (6789)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv