Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Domen om Brevens Bruk står fast
Högsta domstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd till överklagandet av domen som tvingar Brevens Bruk AB att skapa fiskvägar i Brevensån förbi bolagets dammar.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (2000)
Stopp för kalkning i Hedmarks fylke
Samtidigt som kalkningen avslutas i Norge fortsätter kalkningen i de tre svenska län som gränsar till Hedmark och det norska kalkavslutet oroar svenska handläggare.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3313)
Oförändrat uttag av Östersjölax rekommenderas för 2015
Varje år lämnar Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommendationer till EU om hur mycket lax som bör fångas i Östersjön. Rekommendationen för 2015 är ett oförändrat uttag av lax.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1594)
Svavelutsläpp från fartyg ska minska
Strängare krav på svavelhalten i bränslen för fartyg både inom och utanför svavelkontrollområden införs från 1 juli.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: | View Count: (3423)
Nu räknas laxen i Råneälven
En laxräknare har installerats i Råneälven vilket kommer att ge viktig kunskap om laxuppgångens storlek och vandringsmönster.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1726)
Nykalkningsbehov: Halån väntar på åtgärder
Halån i norra Värmland är tydligt försurningspåverkad men har hittills inte omfattats av kalkningsåtgärder eller biotopvård.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: nykalkning | View Count: (3884)
Fiskevårdsområden protesterar mot kalknedskärningar
Fyra fiskevårdsområdesföreningar runt Mölndalsån har skrivit ett upprop till Länsstyrelsen i Västra Götaland för att få en omprövning av nedskärningar av kalkningsverksamheten.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (5457)
Havs- och vattenforum 2014 avslutat
Sportfiskarna fanns givetvis på plats när årets Havs- och vattenforum gick av stapeln i Göteborg.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1438)
Havsöring utnyttjar omlöpet i Strömmaån på Gotland
I höstas åtgärdade Sportfiskarna ett vandringshinder i Strömmaån på sydöstra Gotland och redan nu visar elprovfiske att havsöring lekt ovanför omlöpet.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (2045)
Full fart framåt vid Kyrksjön!
Det stora restaureringsprojektet vid Kyrksjön i Botkyrka är nu inne i en intensiv fas. Landets hittills största gäddfabriken börjar ta form.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (1652)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv