Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Genteknik kan förenkla provfisken
Ett av föredragen på årets Fishbase Symbosium presenterade en lovande teknik för kartlägga förekomst av fiskarter genom genprover av vatten.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1841)
Kvicksilver i fisk bör kartläggas bättre
Sedan 1992 har Sunne kommun i princip årligen provtagit kvicksilverhalten i gäddor från olika sjöar i kommunen, vilket fler kommuner borde göra.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (3371)
Laxkvoten ett steg i rätt riktning
EU:s fiskeministrar följde inte forskarnas rekommendation för fångstkvoten för Östersjölax men minskningen med 10 % jämfört med 2014 ligger relativt nära råden.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (2069)
EU-beslut kan bli slutet för torsken
Ännu en gång ignorerades forskarnas varningar när EU:s fiskeministrar beslutade 2015 års kvoter för torskfisket i Östersjön. Beslutet kan få katastrofala ekologiska följder.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (1939)
Sportfiskarnas biolog fick miljöpris
Nyligen mottog Sportfiskarnas biolog Olof Engstedt Äspö Miljöforskningsstiftelses årliga miljöpris.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (1665)
Sportfiskarna kräver att forskarnas rekommendationer följs
Sportfiskarna skriver i Aftonbladet om de senaste decenniernas misslyckade fiskeripolitik där forskarnas varningar och rekommendationer konsekvent ignorerats.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1559)
Sportfiskarna slog tidigt larm om torsken
Boken Värna Västerhavet! utgavs 1994 av Sportfiskarna som ett led i att uppmärksamma Västerhavets akuta kris.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (1870)
Därför dör laxarna
Under sommaren har döda laxar påträffats i olika laxälvar i både Sverige och Finland. De analyser som utförts har nu gett några svar på varför laxarna har dött.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1684)
Nya våtmarker kan ge hundratusentals gäddyngel
Tre grunda våtmarker anläggs nu längs gotska Snoderån, till våren kommer cirka nio hektar att vattenfyllas till förmån för gäddlek och ökad biologisk mångfald.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (2188)
Stopp för nytt kraftverk i Edeforsen!
Idag avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan om att bygga ett nytt kraftverk i Edeforsen i Ljusnan i Hälsingland.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1596)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv