Påminnelse: rösta i EU-valet – din röst har betydelse

collage_partiloggor_...Nu kan du förtidsrösta i EU-valet inför vilket vi har genomfört en enkätundersökning om fiske och vattenmiljö bland riksdagspartiernas toppkandidater. Läs och nyttja gärna din rösträtt för fiskens bästa.

Valet som hålls 9 juni i Sverige kommer att ha stor betydelse för fiskefrågorna i EU. De parlamentariker som väljs in Europaparlamentet har stor möjlighet att påverka i de frågor de särskilt brinner för. Om du redan har bokat in gäddfiske på valdagen 9 juni så är det inget hinder för att rösta: från den 22 maj kan du nämligen förtidsrösta!

Sportfiskarna har ställt frågor som rör fiske och vattenmiljö till kandidater från samtliga riksdagspartier. Resultatet av enkäten har nu presenterats i Svenskt Fiske nr 2, men av utrymmesskäl har vi inte kunnat publicera hela svaren från politikerna i tidningen. Men här på webben kan du nu läsa hela svaren: Sportfiskarnas EU-valsenkät. Läs gärna svaren noga.

Två nycklar till att tolka svaren
Vid en snabb genomläsning kan man lätt tycka att svaren ofta inte skiljer sig särskilt mycket åt då alla partier och kandidater pratar om hållbart fiske och exempelvis uttrycker att de vill skydda strömmingen i Östersjön. Men en viktig faktor som då har betydelse för om en kandidat på allvar kommer att arbeta för fiskens bästa eller ej, är om man avser att ta plats i EU-parlamentet fiskeriutskott. Det är i fiskeriutskottet PECH som det politiska och lagstiftningsmässiga arbetet inom fiskefrågorna utförs. Här tas exempelvis beslut om förvaltningsplaner och subventioner till yrkesfisket. Under den senaste mandatperioden har svenska EU-parlamentariker i praktiken saknats i utskottet.

Sportfiskarna hoppas att vi till kommande mandatperiod nu kan få in svenska politiker med stort intresse för att förändra fisket till att bli mer hållbart. Vi börjar därför enkäten med att fråga: ”Om det ges möjlighet, kommer du att söka plats i fiskeriutskottet PECH?” Se alltså svaren på fråga 1, här kan du lägga rösten på den som på allvar vill göra skillnad för fiskefrågorna.

En annan viktig sak är kandidaternas generella inställning till industrifisket efter strömming. Strömmingsbestånden i Östersjön och Bottenhavet befinner sig i djup kris. Enligt forskarna är den säkraste åtgärden för att skydda strömmingen att minska fiskeridödligheten. Ett stopp för industritrålningen är sannolikt helt nödvändig för att rädda Östersjöns ekosystem innan det är för sent. Detta är dock inte en fråga som kan avgöras enbart i EU-parlamentet. Men här blir det i alla fall tydligt vilken inställning man har, och även hur insatta kandidaterna är i frågan om det pågående överfisket i Östersjön. Se alltså svaren på fråga 3.

En frisk vattenmiljö är grundläggande
Förutom fiskeriutskottet har arbetet i EU-parlamentets miljöutskott i förlängningen stor betydelse för vår vattenmiljö. Utan en frisk vattenmiljö kan det inte finnas friska fiskbestånd. EU bidrar idag på många olika sätt till att förbättra vår vattenmiljö, bland annat genom olika EU-finansierade restaureringsprojekt av våra vattendrag. Efter fiskeriutskottet är miljöutskottet därför ett av de viktigaste utskotten för våra frågor. Det är även mycket viktigt hur kandidaterna väljer att rösta i EU-parlamentet när olika miljöfrågor behandlas. Här på länken finns nu ett tydligt facit på hur våra EU-parlamentariker har röstat i miljöfrågor under den senaste mandatperioden 2019–2024: SNF:s rapport ”Draglok och bromsklossar”.

Sportfiskarna kommer naturligtvis även att följa upp hur de politiker vi utfrågat kommer att agera i EU-parlamentet efter valet. Vi kommer även fortsatt att påverka för fiskens- och vattenmiljöns bästa i maktens korridorer, både på hemmaplan och i Bryssel.

EU-kandidater som visat intresse för våra frågor 
Mycket glädjande är att tre av de kandidater som vi utfrågat i enkäten även har besökt Sportfiskarna under våren för att ta del av vår verksamhet och få inspel i våra intressefrågor. Läs mer på länkarna nedan:
Karin Karlsbro, Liberalerna

Isabella Lövin, Miljöpartiet

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet

Emma Wiesner Centerpartiet

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv