Fiskefrågor på agendan under möte i Kalmar

politikerbesok-kalma...Foto: Olle Johnsson / Från Vänster Olof Engstedt, Karin Karlsbro, Tobias Berger och Maria Strömberg.

EU-valet närmar sig och Sportfiskarnas kontor i Kalmar fick nyligen besök av Liberalernas toppkandidat till EU-valet Karin Karlsbro samt hennes partikollega Maria Strömberg. 

Karin Karlsbro är Liberalernas Europaparlamentariker sedan 2019. Hon är ledamot av parlamentets miljöutskott och utskottet för internationell handel.

Sportfiskarnas medarbetare i Kalmar, Tobias Berger och Olof Engstedt, höll ett gemensamt föredrag om förbundet och våra huvudsakliga ståndpunkter när det gäller fiskeriförvaltningen i Östersjön med fokus på sill/strömming samt om rovfiskprojektet och hur förändringar i utsjön så tydligt kopplar till de förändringar vi också ser i kustmiljön. Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm deltog även på mötet via videolänk.

Petter Tibblin, forskningsledare för fiskekologigruppen på Linnéuniversitetet, var också på plats och berättade bland annat om genetiskt skilda delbestånd av fisk och vikten av att därmed förvalta alla bestånd lokalt. 

Ett kommande möte i Stockholm med Liberalerna är nu på agendan. Karin uttryckte att hon är starkt engagerad i fiskeri- och vattenmiljöfrågorna, bland annat den hotade strömmingen i Östersjön, och att hon ville ha en fortsatt dialog med Sportfiskarna kring vår intressefrågor. Hon uttryckte även att hon ville ha ett samarbete kring det fortsatta arbetet i Bryssel, samt att det också fanns i planeringen att träffa representanter för sportfiskets samarbetsorganisation EAA i Bryssel. 

Sportfiskarna fokuserar på EU-valet 
Sportfiskarna kommer under våren att fokusera extra på valet till Europaparlamentet som hålls 6–9 juni. Vi har nu därför skickat ut en enkät med frågor om om fiske och vattenmiljö till samtliga riksdagspartier. Resultatet av enkäten kommer att publiceras i samband med utgivningen av nästa nummer av Svenskt Fiske i slutet av april. 

De parlamentariker som väljs in Europaparlamentet kommer att ha stor valmöjlighet att driva de frågor de särskilt brinner för. De kan då söka till olika utskott utifrån vilka frågor de vill driva. I dagsläget saknas tyvärr svenska EU-parlamentariker i det viktiga fiskeriutskottet PECH där det politiska och lagstiftningsmässiga arbetet inom fiskefrågorna utförs. 

Parlamentarikerna från våra olika riksdagspartier agerar inom den politiska grupp de tillhör i Europaparlamentet. Exempelvis Liberalerna och Centern ingår i Renew Europe Group.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv