RSS
Skydd av sikbeståndet i Göta älv
Det har på senare tid kommit samstämmiga uppgifter om att fångsterna av sik har minskat på de populära isfiskeplatserna kring hamnarna i Göta älv.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (2247)
Sportfiskarna yttrar sig om EU:s havs- och fiskerifond
Idén med en samordnad finansieringen för EU:s fiskeripolitik är bra, men mer fokus behövs på överfisket och skyddet av marina arter.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (2083)
Folkfest på havsisarna!

Flertalet havsfjordar ligger och den gångna helgen har hundratals sportfiskare utnyttjat chansen till fiske.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Äldre nyheter | Tags: | View Count: (2142)
Kalkning villkor för vindkraftsetablering

Kommunstyrelsen i Halmstad har beslutat att en förutsättning för vindkraftsetableringb är att kalkning kommer att fortsätta i samma utsträckning som i dagsläget.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: | View Count: (5311)
Seger för sportfisket i Ore älv
När en enig kommunalfullmäktige i Orsa kommun beslöt att restaurera delar av Ore älv var detta en stor seger för sportfisket.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (4419)
Rädda Östersjölaxen!
I en debattartikel på GP/Debatt idag kräver Sportfiskarna och den samlade sportfiskepressen åtgärder från regeringen för att vända Östersjölaxens dystra trend.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (2512)
Yttrande om restaurering av Sölvbacka strömmar
Sportfiskarna har blivit tillfrågade av Storsjö byalag om att yttra sig om ett projekt som innebär nedmontering av damm vid Sölvbacka strömmar och återställning av Storsjön.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (3064)
Föreläsning kring Vattendirektivet
Välkommen på föreläsning och diskussion kring Vattendirektivet.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (2100)
Fisk i kraftverksdammar blir mindre

Fisken förlorar i kondition och i storlek efter vattenreglering, det har man känt till ända sedan 50-talet, men vad man inte kände till var att denna process fortsätter hela tiden utan ände.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (3051)
Torsk, kolja och bleka fredad
Så här när isen håller på att lägga sig på både sjöar och i havsfjordar vill vi passa på att påminna om det aktuella fiskestopp som nu råder för torsk, kolja och bleka.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (2294)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv