RSS
God jul från Sportfiskarna
Sportfiskarna kan se tillbaka på ett väldigt annorlunda år som trots allt inneburit ett flertal framgångar för verksamheten.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt | Tags: | View Count: (564)
300 000 i fiskeavgift för torrläggning av Åvaån
Naturvårdsverket som äger två dämmen i Åvaån får nu betala 300 000 kronor i fiskeavgift för att ån torrlades sommaren 2019.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt | Tags: | View Count: (1878)
Fria vandringsvägar vid Hargs bruk
Sportfiskarna och Upplandsstiftelsen bygger i vinter ett omlöp för att möjliggöra lekvandring förbi en damm vid Hargs bruk. 
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt | Tags: | View Count: (542)
Försurningsproblematiken minskar i Sverige
Genom en omfattande modellering konstaterar forskare att problemen med försurning fortsatt går åt rätt håll.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (271)
MAGIC-biblioteket utvärderas mot historiska fiskdata
En pilotstudie pågår för närvarande där resultaten från modellering av vattenkemin i okalkade vatten jämförs mot historiska fiskdata.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (143)
Många frågor inför den kommande nationella kalkplanen
Havs- och vattenmyndigheten planerar att lansera den nya nationella kalkplanen under 2021. 
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (198)
Ny undersökning om de värden kalkningen skapar
HaV har i år genomfört en enkätundersökning som ska visa hur kalkningsverksamheten värderas av befolkningen, en så kallad betalningsviljestudie.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (160)
Dags att söka medel till fiskevård
Alla anslutna föreningar kan ansöka om fiskevårdsmedel från Sportfiskarnas fiskevårdsfond. Årligen delas omkring 200 000 kr ut till lokala projekt.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening | Tags: | View Count: (270)
Sportfiskarna agerar mot friande tingsrättsdom om olovligt fiske
Sportfiskarna anser att en friande dom i Gävle tingsrätt om olovligt fiske på Hubo-Långsjöns vatten är baserad på en felaktig tolkning av lagstiftningen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Tags: | View Count: (899)
Fisketips: snart premiär för öringfisket i Nyköpingsån
1 januari öppnar fisket i hela Nyköpingsån igen. Detta är ett ypperligt tillfälle att fiska efter framförallt grov havsöring i den nedre delen av ån.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fisketips, Fiske i Stockholm, Region Öst | Tags: | View Count: (1312)

Nyhetsarkiv