RSS
Elva projekt får bidrag från Fiskevårdsfonden 2021
Genom årliga utdelningar från Sportfiskarna fiskevårdsfond kan lokala fiskevårdsåtgärder stöttas. I år delas drygt 186 000 kronor ut.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening, Pressrum, Fiskekort nyheter | Tags: | View Count: (781)
Nya fiskeregler för ostkusten begränsar sportfisket
HaV presenterade 22 mars nya skärpta fiskebestämmelser för ostkusten. Syftet är att skydda hotade fiskbestånd, framför allt gädda.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Öst | Tags: | View Count: (1694)
Följ gäddornas lekvandring in till Hemmesta sjöäng
Det är nu premiär för den första digitala fiskräknaren med filmkamera i en gäddfabrik. Följ favoritfiskens lekvandring och beteende på film.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Mitt | Tags: | View Count: (5063)
Sportfiskarna försvarar fisket i Malmö kanal
Enligt ett medborgarförslag skulle sportfiske i Malmö kanal förbjudas då fisket skulle orsaka nedskräpning. Sportfiskarna reagerar stark på förslaget.
Läs mer »
Kategorier: Fiske i Malmö, Region Syd | Tags: | View Count: (601)
Fiske under friluftslivets år 2021 
Sportfiskarna är självklart med i satsningen Friluftslivets år som under parollen ”Luften är fri” samlar olika friluftsorganisationer.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Förening | Tags: | View Count: (369)
Välkomna att prova på fiske under påsklovet i Region Mitt
Under påsklovet anordnar Sportfiskarna region mitt fiskeaktiviteter för barn och unga i Uppsala vid Fyrisån och i Norrtälje vid Norrtäljeån
Läs mer »
Kategorier: Ungdom, Fisketips, Fiske i Stockholm, Region Mitt , Fiskekort nyheter | Tags: | View Count: (685)
Havsöringsfiske för juniorer på Gotland!
Under påsklovet anordnar Sportfiskarna med samarbetspartners en havsöringsfiskedag för unga sportfiskare på Gotland.
Läs mer »
Kategorier: Ungdom, Fisketips, Region Öst | Tags: | View Count: (247)
Förbjud bottentrålning i skyddade områden och flytta ut trålgränsen
Sportfiskarna säger ja till ett förslag om ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden, men fler åtgärder krävs. 
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (773)
Ny rapport visar att trålgränsen måste flyttas ut
Nu kommer ännu en forskningsrapport som visar att det storskaliga fisket efter strömming och sill i Östersjön är ohållbart och måste begränsas.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (1638)
Så bygger man en risvase!
Se vår fiskevårdsfilm med konkreta och enkla tips för att bygga en risvase. Risvasar förbättrar lek- och uppväxtmiljö för många fiskarter.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Mitt , Region Norr, Fiskekort nyheter | Tags: fiskekort.se | View Count: (558)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv