Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
Svårt att utvärdera kalkeffekterna på flodpärlmussla
Kalkeffekterna på flodpärlmussla har nu utvärderats i en rapport beställd av HaV. Stora brister i tillgängliga data har dock gjort det svårt att dra några tydliga slutsatser om kalkningens effekter.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (1277)
Flodpärlmusslor dödade i Västerbotten
Under september upphittades ett 60-tal döda flodpärlmusslor vid ett vattendrag i Västerbotten. Skalen har blivit uppbrutna och musslorna urtagna.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (2279)
Svensk/norsk försurnings- och kalkningskonferens 19–20 november
Havs- och vattenmyndigheten och norska Miljødirektoratet arrangerar i november en stor konferens med fokus på försurnings- och kalkningsfrågor.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1573)
Kalkningen i Göteborgsområdet inleds denna vecka
I helgen drar helikopterkalkningen i Göteborgsområdet igång.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1422)
Fortsatt fokus på miljömålet Bara naturlig försurning
Det behöver göras långt mer för att vi ska nå miljömålen konstaterade Naturvårdsverket i början av året. Sportfiskarna ställde därför några frågor om miljömålet ”Bara naturlig försurning”.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Miljö | Tags: | View Count: (1737)
SLU -studie visar: brunare vatten ger mindre abborre
En nyligen genomförd studie av 52 svenska sjöar visar att varmare och brunare vatten resulterar i en minskad produktion av biomassa och därmed mindre med abborre i sjöarna.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (1984)
Kalkning påbörjas i laxälven Otra
Norska Miljødirektoratet har i år beviljat medel till att påbörja kalkning av älven Otra på Sørlandet vilket då blir det största vattendrag som kalkas i Norge.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (1771)
Torka allvarligt hot mot fisk i mindre vatten
Fjolårets extremtorka torrlade många mindre vattendrag i olika delar av landet. Därmed slogs även många lokala bestånd av flodpärlmussla, öring och andra arter ut.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (2016)
Tips: Jobba med fiskevård på HaV
Havs- och vattenmyndigheten söker nu en utredare som ska jobba med fiskevårdsfrågor och skogsbrukets miljöpåverkan.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (2625)
Kalkning i fjällvatten fortsatt aktuellt
Länsstyrelsen i Jämtlands län gör en tydlig koppling mellan kalkning och sportfisket i fjällvatten i årets Fjällfiskeguide.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Fiske | Tags: | View Count: (2448)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv