Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
DNA-provtagning -skonsam metod för att leta laxparasit
DNA-analys av ett enkelt vattenprov kan visa om den fruktade laxparasiten Gyrodactylus salaris finns i ett vattendrag.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (2783)
Skogsbrand ingen långvarig katastrof för vattenmiljön
Stora skogsbränder kan ha förvånansvärt liten inverkan på vattenmiljön. Det visar olika studier av branden i Västmanland 2014.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (2795)
Fortsatta restaurering i Ljusnan
I Härjedalen fortsätter arbetet med att förbättra för fisken i älven Ljusnan som är kraftigt påverkad av vattenkraft, vandringshinder och flottledsrensning.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (2553)
Extremsommarens torka ger surstöt vid höstregn
Radioprogrammet Vetandets värld rapporterar att studier visar att en av effekterna av extremtorkan är sänkt pH-värde i skogsbäckar.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (2051)
Naturliga flöden förbättrar vattenhushållningen
Sportfiskarna fortsätter nu att restaurera rensade, rätade och omgrävda vattendrag landet runt, vilket både gynnar fisk och förbättrar vattenhushållningen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (2461)
Fem snabba frågor till Fredrik Nordwall
Sportfiskarna passade på att inför sommaren ställa några aktuella frågor om kalkningen till Fredrik Nordwall, enhetschef på HaV för Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (2601)
Gott om framsynt fiskevård i Gävleborgs län
Mycket är på gång i Gävleborgs län vad gäller fiskevårdsåtgärder. Några aktuella nedslag i länet visar på en imponerande bredd.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (3408)
Vattendrag i Jämtlands län återförsuras
Vattenprovtagning, elfisken och bottenfaunaundersökningar visar på försämrad status i ett flertal försurade vattendrag i länet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3070)
Kalkgrus ska rädda röding i norskt fiskevårdsprojekt
Utläggning av kalkgrus ska stärka rödingens lek i sjön Øyangen där beståndet minskat kraftigt efter avslutad kalkning.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (2338)
En utmaning att utvärdera kalkeffekterna på flodpärlmussla
Sammanställningen av den nationella utvärderingen av kalkeffekterna på flodpärlmussla har hittills inte varit en någon enkel uppgift då materialet på flera sätt är svårt att analysera.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (2448)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv