Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
HaV förstärker arbetet med fördelning av fiskevårdsmedel
Sedan augusti arbetar Mårten Gustafsson som utredare på Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd. Då tjänsten omfattar fiskevård och fördelning av medel ställde vi några frågor om hans arbete.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (864)
Stora utmaningar inför den nya kalkplanen
Flera stora utmaningar måste hanteras innan den nya nationella kalkplanen kan bli klar under 2020. Detta berättade HaV:s kalkansvariga tjänsteman om på konferensen i Göteborg.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (808)
Låg måluppfyllelse i kalkningen – ett svårlöst problem
I ungefär hälften av vattendragen är kalkningen idag inte utformad för att uppnå stabil måluppfyllelse och den faktiska måluppfyllelsen är cirka 50%.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (964)
Sportfiskarna fyller hundra år - firar med jubileumsbok
”Sportfiskarna och livet under ytan” är titeln på ett unikt bidrag till svensk sportfiskehistoria, ett praktverk på 275 sidor om sportfisket och förbundets historia i Sverige.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Försurning, Förening, Pressrum | Tags: | View Count: (1502)
Svårt att utvärdera kalkeffekterna på flodpärlmussla
Kalkeffekterna på flodpärlmussla har nu utvärderats i en rapport beställd av HaV. Stora brister i tillgängliga data har dock gjort det svårt att dra några tydliga slutsatser om kalkningens effekter.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (881)
Flodpärlmusslor dödade i Västerbotten
Under september upphittades ett 60-tal döda flodpärlmusslor vid ett vattendrag i Västerbotten. Skalen har blivit uppbrutna och musslorna urtagna.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (1639)
Svensk/norsk försurnings- och kalkningskonferens 19–20 november
Havs- och vattenmyndigheten och norska Miljødirektoratet arrangerar i november en stor konferens med fokus på försurnings- och kalkningsfrågor.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1124)
Kalkningen i Göteborgsområdet inleds denna vecka
I helgen drar helikopterkalkningen i Göteborgsområdet igång.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1045)
Fortsatt fokus på miljömålet Bara naturlig försurning
Det behöver göras långt mer för att vi ska nå miljömålen konstaterade Naturvårdsverket i början av året. Sportfiskarna ställde därför några frågor om miljömålet ”Bara naturlig försurning”.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Miljö | Tags: | View Count: (1293)
SLU -studie visar: brunare vatten ger mindre abborre
En nyligen genomförd studie av 52 svenska sjöar visar att varmare och brunare vatten resulterar i en minskad produktion av biomassa och därmed mindre med abborre i sjöarna.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (1510)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv