Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Vandringshinder åtgärdat i Gothemsån
I höstas rev Sportfiskarna ut ett vandringshinder i Gothemsån på Gotland. På grund av regnbrist under hösten var ån då närmast torrlagd och först nu kan man se effekterna av åtgärden.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (5874)
Havsöringen intog Filmhuset
Folkligt, festligt, fullsatt och en fantastisk film om fiskevård och havsöringsfiske: premiären på Silverskatten gladde på många sätt.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske, Nyheter förstasidan, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (5528)
Skånepolitiker tar strid för utrivning i Rönneå
Åtta tunga skånska politiker presenterar en framsynt och skarp debattartikel om den småskaliga vattenkraften i Rönne å. Budskapet är glasklart: riv ut kraftverken!
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (5326)
Sportfiskekväll med filmpremiär
Skaffa din gratisbiljett till vinterns mysigaste sportfiskekväll nu!
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske | Tags: | View Count: (6349)
Fiskvägen klar i Hjälstaviken
Omlöpet i Hjälstaviken är nu klart och alla fiskar kan vandra året om från Mälaren och upp i Hjälstaviken.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (5712)
Oro i Värmland för kalkningen 2016
Värmlands kalkningsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län och vattenråden i Värmland har skrivit till HaV om medelstilldelningen 2016 då en 12 % kostnadsökning hotar den fortsatta kalkningsverksamheten.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (34333)
Ny rapport bevisar strandzonernas betydelse
För fiskevårdare har det länge varit känt att orörda strandzoner har mycket stor betydelse för livet i skogsvattnen. Nu har en ny rapport från SLU slagit fast att orörda kantzoner längs vattendrag har stor betydelse för att gynna biologisk mångfald.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (66398)
Försurningskonferens i Stenungsund april 2016
Boka redan nu upp 7 april 2016 i kalendern, då arrangeras en öppen konferens om försurning och kalkning i Stenungsund. Bakom konferensen står Gårdsjöstiftelsen, IVL och Sportfiskarna.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (97123)
Miljöorganisationerna kämpar vidare för miljövänlig vattenkraft
Sportfiskarna tillsammans med Älvräddarna, WWF och Naturskyddsföreningen har en längre tid deltagit i en dialog med syfte att utforma ramarna för en miljöanpassning av svensk vattenkraft.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (9421)
Klart med rejält ökat anslag till HaV 2016
Riksdagen sa igår ja till regeringens budgetförslag för Allmän miljö- och naturvård. Det ger bland annat 751 565 000 kronor till anslaget 1:12 Åtgärder för havs och vattenmiljö.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (4262)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv