Konferens om laxsjuka resulterade i regeringsuppvaktning

lax_foto-charlotte-a...
Foto: Charlotte Axén/SVA Infekterad lax med hudblödning.
Sportfiskarna deltog 24-25 januari i en konferens vid Mörrums Kronolaxfiske om den ökande andelen sjuka laxar i Östersjöälvarna.  Konferensen som samlade berörda myndigheter, fiskeorganisationer och forskare, resulterade bland annat i en gemensam regeringsuppvaktning.

– Utbrott av laxsjukdom är ju inget nytt. Det har inträffat många gånger tidigare. Men sedan de första rapporterna om anmärkningsvärt många sjuka laxar i framförallt Torneälven inkom under 2014 har problemet tyvärr ökat och skadade och sjuka laxar återfinns i de flesta älvar nu, kommenterar Glenn Douglas, Sportfiskarnas laxexpert.

Hur stor påverkan olika sjukdomsutbrott har på laxbestånd är svårt att bedöma men sjukdomen har hittills inte verkat leda till en minskning av yngelproduktion i laxälvarna. Detta visas av de undersökande elfisken som genomförs årligen i älvarna.

– Vad man kan konstatera är att älvarna har drabbats olika mycket olika år. I Torneälven noterades exempelvis relativt få sjuka laxar i år medan exempelvis Vindelälven och Mörrumsån drabbades i betydligt större omfattning. En väldigt viktig uppgift för myndigheterna framöver är därför att få en tydligare nationell överblick över omfattningen, detta var något som även diskuterades på konferensen i Mörrum, berättar Glenn Douglas.   

SVA: fisken drabbad av olika infektioner
Under mötet presenterades det senaste resultat av utredningar utförda av Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. De problem som SVA har identifierats är hudblödningar, UDN-liknande förändringar och sårskador. Kronisk inflammation i huden under hudblödningarna gör att symptomen påminner om Strawberry disease, som associerats med bakterien Piscirickettsia salmonis. DNA-undersökningar indikerar också att det finns herpesvirus och iridovirus hos fiskarna med hudblödningar. Detta, tillsammans med det faktum att symptomen försvinner när vattentemperaturen överstiger 15-20 grader, vilket är maxtemperatur för många virus och bakterier som drabbar laxfisk, är starka indikationer på att hudblödningarna är orsakade av en infektion.

– Sportfiskarna fortsätter arbeta för fortsatt provtagning av sjuka fiskar kommande år och att myndigheterna samverkar för att få en bättre överblick över sjukdomarnas omfattning. Med mer provtagning och utökad kunskap kan man identifiera åtgärder för att begränsa sjukdomsutbrott i framtiden, avslutar Glenn Douglas.

Konferensen avslutades med att Sportfiskarna tillsammans med Naturskyddsförening, Göte Borgströms stiftelse och Sveaskog undertecknade en gemensam uppmaning till regeringen att ge ett nationellt uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten för att utreda den dåliga statusen för Östersjöns arter samt att laxfrågan ska prioriteras.

Kategorier: Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv