Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Sportfiskarna rosar Miljömålsberedningens förslag för en bättre havsmiljö
Sportfiskarna kommenterar Miljömålsberedningens betänkande, som innehåller ambitiösa förslag för att bland annat få till ett hållbart yrkesfiske.
Läs mer »
Kategorier: Miljö | Tags: | View Count: (588)
ICES råd för Västerhavet 2022 – fortsatt allvarligt läge för torskbestånden
Sportfiskarna sammanfattar ICES rekommendationer till fiskekvoter 2022 och konstaterar ett fortsatt allvarligt läge för många fiskbestånd, inte minst torskbestånden.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (899)
Sportfiskarna fiskevårdar för flodpärlmussla och öring i Lärjeåns vattensystem
Sportfiskarna fortsätter att jobba med flodpärlmussla och öring i Lärjeåns biflöden.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Region Väst, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (405)
Sportfiskarna fiskevårdar Ringsbäcken i Viskans vattensystem
Sportfiskarna fortsätter att jobba med Häggåns vattensystem, ett av Viskans största delavrinningsområden.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (440)
Hjälp forskningen med tumörgäddor
Statens veterinärmedicinska anstalt forskar på gäddor med tumörer, sarkom. Som sportfiskare kan du nu hjälpa till.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Tags: | View Count: (1998)
Fyra partier tar strid för strömmingen
Nya initiativ har nu tagits av Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna för att rädda strömmingen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (604)
Centerpartiet motarbetar vattenförvaltningen
Centerpartiet vill att regeringen ingriper mot vattenmyndigheternas åtgärdsplaner då man anser att det blir för dyrt för olika verksamhetsutövare.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1174)
Ingen enkel sak att fasa ut kompensationsutsatt lax
En ny studie visar att kompensationsutsatt lax har påverka vildlaxens genetik negativt. Men odlad lax kan inte fasas ut innan vilda bestånd återskapats.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Fiske, Region Norr | Tags: | View Count: (810)
Statlig utredning föreslår kraftig försvagning av strandskyddet
Strandskyddet ska skydda såväl miljön som allmänhetens tillgång till strandområden. Nu föreslås en rad försvagningar av skyddet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö | Tags: | View Count: (427)
Sportfiskarnas synpunkter på planerna för åtgärdsarbetet i vatten
Sportfiskarna har lämnat synpunkter i samrådet för kommande vattenförvaltningsarbete och för miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (371)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv