Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Provfisken i Kalmar och på Öland visar på stora behov
Runt Kalmar har fem vattendrag provfiskats under våren i år. Resultatet visat att det finns ett stort behov av mer fiskevårdsåtgärder.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Tags: | View Count: (1206)
Tjörns och Orust kommuner bör arbeta för en utflyttning av trålgränsen
Tjörns och Orust kommuner har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för sina havsområden. Sportfiskarna menar att kommunerna bör driva frågan om en utflyttning av trålgränsen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (785)
Skräpprojektet Trash-talk städar vattendrag runt Jönköping
I ett unikt samarbetsprojekt får allmänhet och skolklasser nu vara med och rensa kommunens tätortsnära vattendrag på skräp.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Öst | Tags: | View Count: (503)
Sportfiskarna återintroducerar flodpärlmussla i Kronobergs län
Sportfiskarna har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att återintroducera flodpärlmussla i Kronoberg län.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Syd, Region Öst, Region Väst | Tags: | View Count: (510)
Återintroducerade öringar trivs i Trödjeån
Sportfiskarna har i veckan följt upp utsättningar av öring från Gotland i Trödjeån i Gästrikland. Elfisket visade fortsatt på ett lyckat resultat.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Tags: | View Count: (834)
Unik storöring tillbaka för sjunde året
En märkt öringhona med ID-numret 3DD.003BDFFC89 har nu återvänt till Testeboån i Gävle för sjunde året i rad.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Tags: | View Count: (3828)
Loggers ny teknik för kontinuerlig mätning av pH
I Värmlands och Västra Götalands län har man börjat använda data-loggers för kontinuerlig mätning av pH.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (474)
Havsförsurningen ökar i världshaven
Forskning visar att havsförsurningen fortsätter. Östersjön riskerar att drabbas hårdare än Västerhavet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (439)
Sportfiskarna kommenterar åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Bra ambitioner, men fortsatt risk för att nödvändiga beslut uteblir. Så sammanfattar vi det svenska förslaget på åtgärdsprogram för havsmiljön.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (680)
Fortsatta kalkneddragningar 2021
Det pågår fortsatta neddragningar för de svenska kalkningsinsatserna i år.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (441)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv