Åtgärdsprogram för flodpärlmussla äntligen klart

fpm_joachim_naslund_...Foto: Joachim Näslund / Flodpärlmusslan är rödlistad som "starkt hotad".

Havs- och vattenmyndigheten har nyligen lanserat det nationella åtgärdsprogrammet för flodpärlmusslan.

Programmet innebär ett lyft för vattenvården i Sverige då det förhoppningsvis kommer leda till åtgärder som gynnar flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax eller öring. Flodpärlmusslan är en av de sötvattenlevande arter i Sverige som behöver mest hjälp för sin fortlevnad. I två tredjedelar av Sveriges populationer sker idag ingen föryngring och populationerna försvinner långsamt på grund av mänsklig påverkan på våra vattendrag, vilket avspeglas i att den är rödlistad som "starkt hotad". Åtgärdsprogrammet innebär att det nu blir enklare att motivera vattenvårdsprojekt i vattendrag med flodpärlmussla.

-Sportfiskarna har jobbat med flodpärlmussla i över 10 år och har genomfört ett stort antal vattenvårdsprojekt med syfte att gynna flodpärlmusslan och inte minst dess värdfiskar, lax eller öring. Vi ser nu fram emot att fler naturvårdsprojekt genomförs där musslorna står i fokus, kommenterar Niklas Wengström, Sportfiskarnas flodpärlmusselexpert.

Läs mer om åtgärdsprogrammet här: www.havochvatten.se

Läs mer om Sportfiskarnas arbete med flodpärlmussla här:

Sportfiskarna först med att odla flodpärlmussla

Avancerad metodik ger resultat i Lärjeån

Otillräckligt skydd bakom musseldöd i Teåkersälven

Nytt projekt för öring och flodpärlmussla i Bålån

Svårt att utvärdera kalkeffekterna på flodpärlmussla

Populationsförstärkande åtgärder för flodpärlmussla i Björkån (Rapport 2016:1)

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv