Nytt projekt för öring och flodpärlmussla i Bålån


Rensad_stracka_balan...
Foto: Jonathan Bark / En kraftigt rensad sträcka av Bålån som nu ska restaureras.

Restaurering av rensade sträckor, biotopvård och flytt av öring infekterad med larver från flodpärlmussla ska gynna båda arterna i ån.

Sportfiskarna regionkontor i Väst har i år fått finansiering ur Borås naturvårdsfond för ett fiskevårdsprojekt i Bålån söder om Borås. Ån ingår i kommunens fiskevatten där man kan lösa dagskort. I ån finns ett litet bestånd av flodpärlmusslor med dokumenterad föryngring utmed en kort sträcka i åns nedre delar, samt en liten öringpopulation. Avrinningsområdet kalkas via de uppströms liggande sjöarna Bosjön och Björken, samt Lilla- och Stora Älsjön, där den därifrån rinnande Älsjöbäcken mynnar i mellersta delen av Bålån.

-Projektet består av inventeringar, biotopvård samt specifika åtgärder för flodpärlmusslor. Vi har elfiskat under hösten och öringpopulationen är väldigt svag på vissa håll. Dock finns sträckor med gott om ensomrig öring i åns övre delar. Enstaka öringar har rikligt med flodpärlmussellarver på gälarna vilket är ett gott tecken, berättar Sportfiskarnas biolog Jonathan Bark.

infekterad_oring_bal...

Foto: Jonathan Bark / Öring från Bålån. De vita prickarna är larver från flodpärlmussla. Larverna sitter fast på öringen i ungefär ett år och faller sedan av och börjar i bästa fall ett liv som minimussla i vattendraget. Öringen påverkas normalt inte alls av larverna.

Målet med projektet är att utöka utbredningsområdet för flodpärlmussla genom att infektera öring i boxar under sommaren 2018 och flytta dessa uppströms. Detta kombinerat med biotopvård i åns mellersta och övre delar ska stärka både öring- och flodpärlmusselbestånden.

Projektet genomförs tillsammans med den lokala fiskeklubben SFK Pelikanen och i samråd med Borås stad, som även är markägare utmed hela vattendraget.

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv