Otillräckligt skydd bakom musseldöd i Teåkersälven

musseldod_teraker_80...
Foto: Niklas Wengström / Massor av döda musslor med öppna skal.
Sannolikt har flera faktorer bidragit till att tusentals individer av den hotade flodpärlmusslan nu har dött i Teåkersälven i Dalsland. Den exakta orsaken kan bli svår att få fram, men en sak är säker: musslorna behöver ett starkare och bättre fungerande skydd. Särskilt som förundersökningen om miljöbrott nu  las ner innan den ens påbörjades.

Sportfiskarnas biolog Niklas Wengström är en av landets främsta experter på flodpärlmussla. Niklas var genom sitt arbete på Sportfiskarna med om att göra den dystra upptäckten att omkring halva beståndet, uppemot 30 000 musslor, kan ha dött i Teåkersälven. Upptäckten skedde vid en inventering inför en planerad flytt av flodpärlmusslor till en sträcka längre uppströms i älven.

-Vi fann massvis av tomma skal och bara enstaka levande musslor, det är den värsta musseldöd jag sett. Vi har sedan kunnat konstatera att musslorna börjat dö redan under fjolåret och att de fortsatt dör för närvarande, kommenterar Niklas.

Efter en snabb tillståndsprocess från länsstyrelsen drog en räddningsaktion igång där Sportfiskarna under Niklas ledning på två dagar flyttade 2400 levande musslor till en sträcka ovanför reningsverket i Bäckefors, som är en av de misstänkta utsläppskällorna. Levande musslor finns kvar i det drabbade området vilket sannolikt inte är bra för dessa musslor, men det gör det möjligt att studera hur musslorna klarar sig. Nyss avlidna musslor kommer att skickas på analys till SVA. Vattenprover har även tagits i det drabbade området.

 -Man kan peka ut flera orsaker som kan ha bidragit till musseldöden men det är oerhört svårt att fastställa exakt vad musslorna dör av. I ett strömmande vatten sköljs bevisen hela tiden bort och musslorna är väldigt känsliga för olika former av miljöpåverkan. Så mitt bästa tips är att det är flera faktorer som bidragit, säger Niklas Wengström.

Flera möjliga orsaker till musseldöd
Flodpärlmusslan som är rödlistad som ”starkt hotad” lever bara i strömmande vatten och har mycket höga krav på sin livsmiljö. Föroreningar, vandringshinder, försurning och olika former av miljöpåverkan har under åren kraftigt minskat deras utbredningsområde. Musslorna är beroende av förekomsten av öring eller lax som värdfiskar för sin fortplantning, vilket ytterligare försvårar möjligheterna för arten. Förekomst av livskraftiga bestånd av flodpärlmussla är därigenom ett kvitto på att man lyckats bevara höga naturvärden. Niklas Wengström kan räkna upp flera negativa faktorer som kan ha bidragit till musseldöden i Teåkersälven:

-Reningsverket i Bäckefors har tagit emot förorenat vatten från en mindre industri som reningsverket saknar kapacitet att rena. Det är dock oklart om föroreningarna nått ner till den drabbade sträckan. Här kan vattenprovtagningen förhoppningsvis ge svar.

- Teåkersälven har grumlats av att man öppnat en dammlucka uppströms det drabbade området med ett kraftigt utflöde av bottensediment i älven som följd. Flodpärlmusslan som lever på att filtrera vatten är mycket känslig för kraftiga grumlingar av vattnet.

- En kalhuggning av strandzonen har skett längs den drabbade älvsträckan. Skuggande träd är mycket viktiga för strömmande vattendrag då de sänker temperaturen och hindrar stranderosion med sina rötter. Här är det uppenbart att skogsvårdslagen krav på miljöhänsyn är otillräcklig.

- Älven kan ha påverkats av korttidsreglering som eroderat strandbrinkar och sköljt ut sediment i vattendraget. Enligt Niklas har andelen mjukbotten ökat i älven sedan 2014 då Sportfiskarna biotopkarterade älven.

Utredning om miljöbrott redan nerlagd
En anmälan om miljöbrott har lämnats in men enligt beslut från Åklagarmyndigheten, Nationella avdelningen i Göteborg, kommer inte ens förundersökningen inledas eftersom det var ”uppenbart att brottet inte går att utreda”.

- Tyvärr blir nog det här ännu ett bevis på att vi idag inte ens klarar att skydda ett väldokumenterat bestånd av en rödlistad art. Teåkersälven har Västra Götalands läns största bestånd av flodpärlmussla men skyddet av musslorna och deras livsmiljö fungerar helt enkelt inte, konstaterar Niklas Wengström.

Mer om musseldöden här:

SVT Play

SVT Väst

Natursidan

Dalslänningen

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv