Restaurering av Lövstaån gynnar den hotade aspen

lovstoan-restaurerin...
Foto: Johan Rudin /I Lövstaån som mynnar i Garnsviken i Mälaren leker ett litet bestånd av asp. Genom att skydda aspen, restaurera lekområden och därigenom förbättra åns produktion kommer beståndet att kunna öka. På sträckan på bilden har sten återförts till ån.

Sedan 2017 då sportfiskarna lyckades dokumentera att aspen leker i Lövstaån har mycket genomförts för att förbättra levnadsförhållandena för den hotade arten. Sportfiskarna har bland annat bekämpat tjuvfiske genom tillsynsprojekt, startat kantzon- och trädplanteringsprojekt där skolklasser får utföra planteringarna, samt elprovfiskat och märkt aspar för att kunna följa och öka kunskapen om det lokala lekbeståndet.

I oktober var det dags att återskapa och förbättra lekplatser för aspen i ån. Projektet genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län och finansierades av Aspprojektet Asap. Med handkraft och enkel vinsch återfördes sten till vattendraget från vattendragets stränder dit de rensats bort en gång i tiden.

aspmarkning_lovstaan...
Foto: Bengt Olsson / I våras märktes ett antal aspar under leken. De digitala märkena gör det möjligt att följa fiskarnas lekvandring under kommande år.

I våras noterade Sportfiskarna att de upprensade stenarna i slänterna var fulla av asprom efter asparnas lek. Det var då högt flöde i ån och stenarna låg under ytan vilket lockade asparna att lägga rommen på dem. Tyvärr sjönk flödet snabbt därefter och stenarna torrlades vilket gjorde att all asprom på stenarna dog av uttorkning.

-Detta är tyvärr mycket vanligt i dagens rensade och utdikade vattendrag. Men det går att göra någonting åt det. Genom att flytta ned stenar i vattendraget minskar risken för att dess torrläggs efter lekperioden. Därmed ökar chansen för att rommen att hinner kläckas i tid så att fler aspyngel utvecklas och växer upp, vilket på sikt kommer stärka det sköra lokala beståndet, berättar Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin.

Ett flertal sträckor restaurerades vilket alltså kommer att göra stor skillnad för aspen, men även en stor mängd andra fiskarter, insekter och växter som drar stor nytta av den återskapade och nu mer produktiva bottenstrukturen.

Läs mer om aspen i Lövstaån här:

Glädjande upptäckt: lekande asp i Lövstaån

Stoppa tjuvfisket i Garnsviken – Kandidater till tillsynsmän sökes

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv