Stoppa tjuvfisket i Garnsviken – Kandidater till tillsynsmän sökes

image001

Foto: Patrik Andersson

En gång för alla ska det förödande tjuvfisket i Garnsviken stoppas. Därför söker Sigtuna fiskevårdsförening nu kandidater som vill hjälpa till att tillsyna Garnsviken. Främst under de känsliga månaderna i april-maj då arter som asp (Aspius aspius) och gös (Sander lucioperca) leker i Lövstaån och Garnsviken. Kandidater utan tillsynskurs får den gratis och de som redan har kursen får ett gratis medlemskap i Sportfiskarna. Vi hoppas finna eldsjälar som brinner för området och vill vända denna mycket negativa trend med återkommande tjuvfiske som slår svårt mot de lokala fiskbestånden.

Det har länge ryktats om att den rödlistade och hotade fiskarten asp går upp och leker i Lövstaån men utan bekräftelse. Under våren 2018 genomförde Sportfiskarna ett elprovfiske i vattendraget på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala. Ett antal aspar fångades vid provfisket och även rom som liknade aspens samlades in för analys. Rommen visade sig vara från asp. Detta betyder att Lövstaån nu är ett bekräftat lekområde för den rödlistade arten.

Lövstaån har stor potential till att bli ett regionalt viktigt aspförandevatten om man börjar ta hand om vattendraget samt skyddar dess biologiska värden på ett bra sätt, säger Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin. För att detta ska gå krävs engagemang från markägare, närboende och myndigheter. Denna art är bland annat beroende av strömbiotoper och fria vandringsvägar vilket idag är en stor bristvara i våra påverkade vattendrag. Därför är det av största vikt att vi möjliggör att de arter som är beroende av miljöerna kan nå dem.

Lövstaån som benämns som Knivstaån högre upp i systemet mynnar slutligen ut i Garnsviken i Sigtuna kommun. Viken har visat sig vara en mycket viktig lekplats och yngelkammare för ett stort antal fiskarter. Bland annat går gösen in och leker i viken och man har även bekräftat den ovanliga arten faren (Abramis Ballerus) samt yngre individer av asp vid nätprovfisken. Tillsammans har Garnsviken och Lövstaån ovanligt höga biologiska värden och är därför mycket skyddsvärda.

Trotts detta pågår tyvärr årligen förödande tjuvfisken i Garnsviken. Enligt närboende, fiskevårdsföreningen, myndigheter med flera har tjuvfisket pågått i över tio år. Från början var tjuvfisket främst riktat mot gös i anslutning till Färjestadsbron men har med åren flyttat längre och längre in i viken.

Exempelvis konfronterade sportfiskare några personer i en båt våren 2017. Personerna tog upp ett nät i närhet till Lövstaåns mynning. Nätet och båten ska båda ha innehållit många vuxna döda aspar. Med största sannolikhet var fiskarna på väg upp i Lövstaån för att leka. Det här var ett tjuvfiske som var riktat mot att fånga asp. Inte gös med tanke på att den leker i de djupare delarna av viken i närhet till färjestadsbron. Under våren är även arten fredad i Mälaren. Detta är ett artskyddsbrott och kan därmed ge upp till två år i fängelse.

För att skydda det lokala aspbeståndet och alla andra fiskarter som är beroende av Garnsviken och Lövstaån hjälper nu Sportfiskarna Sigtuna Fiskevårdsförening att finna nya tillsynsmän. Det är viktigt att personerna känner för dessa vatten och har en ansvarskänsla för att skydda dem för att kunna genomföra en så bra tillsyn som möjligt. Med detta vill vi förhindra tjuvfisket och därmed säkerställa överlevnaden för de lokala fiskbestånden.

Vid intresse till att bli tillsynsman vid Garnsviken hör man av sig till Sigtuna Fiskevårdsförenings ordförande Einar Olsson.

Telefon: 070-5598483

Tillsynskursen kommer att ges den 16:e mars.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv