Sportfiskarna stöttar fiskevård landet runt

restaurering-mjallaa...Foto: Johan Rudin / Stockkistror och andra lämningar från flottledsrensningen tas bort så att ån åter kan flöda fritt.

Sportfiskarnas Fiskevårdsfond bidrar årligen till en rad fiskevårdsprojekt utförda av förbundets lokalföreningar. Ett aktuellt exempel är Mjällåns Fvo som genomför återställning av flottledsrensade sträckor i Mjällån i Västernorrland.

För tredje året i rad genomförs biotopförbättrande åtgärder i Mjällån i Västernorrland. Mjällån är ett 41 km långt biflöde till Ljustorpsån som i sin tur rinner ut i Indalsälven nedanför Bergeforsens kraftverk vid Timrå. Vattendraget är outbyggd, oreglerad och saknar vandringshinder, vilket är ovanligt för ett vattendrag i regionen.

Då huvudvattendraget Ljustorpsån mynnar nedanför Indalsälvens nedersta kraftverk är det därmed fria vandringsvägar upp i ån för havsöringen.  Men genom tidigare flottledsrensning blev ån kraftigt rensad, rätad och kanaliserad. Men trots det hyser vattendraget både havsöring och stationär öring, harr, ål och andra arter som gynnas av fiskevårdsåtgärderna.

Under årets restaurering, som alltså blir etapp tre i ån, har flera bortvallade sidofåror åter öppnats. Stock- och riskistor har tagits bort för släppa vattendraget fritt från sin kanalisering och mycket block och död ved har återförts. En annan viktig del av restaureringen är att bottenprofilen åter höjs för ån ska återfå kontakt med tidigare svämplan.

Man kan lite enkelt sammanfatta restaureringen med att ån återfår möjligheten att flöda fritt genom landskapet och att den därigenom blir mycket mer produktiv för insekter, fisk och alla andra vattenlevande organismer.

restaurering-mjallaa...Foto: Svensk Naturvård / Från vänster: Lars-Ola Norén, Mathias Sundin och Johan Rudin.

-Det är nu tredje året Mathias Sundin har kört grävmaskinen. Lars-Ola Norén som är ordförande för fiskevårdsområdet gör ett fantastiskt jobb med att söka medel som gör restaureringen möjlig, berättar Johan Rudin på företaget Svensk Naturvård AB, som även han varit arbetsledare för restaureringen för tredje året på raken.

Huvudfinansiär för projektet i Mjällån är Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Övriga finansiärer är SCA, Härnösands kommun, Mjällåns Fvo, samt Sportfiskarna Fiskevårdsfond.

Ambitionen är även att åtgärderna i Mjällån ska fortsätta nästa sommar.

Läs mer om Sportfiskarnas Fiskevårdsfond här.

Läs mer om fiskevården i Mjällån här:

Mjällåns Fvo

Ny fiskevård i Västernorrland: restaurering i Mjällån ska ge mer öring

Både havsöring och miljö gynnas då Mjällån restaureras

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv