Både havsöring och miljö gynnas då Mjällån restaureras

mjallaan-2021-800Foto: Johan Rudin / Här återför massor av sten till ån vilket kommer att förbättra miljön för fisken.

Sportfiskarna i samverkan med Mjällåns FVOF genomför nu etapp två av en restaurering av Mjällån i Västernorrland.

Mjällån är ett särskilt värdefullt vattendrag då det är ett av ytterst få outbyggda biflöden med fria vandringsvägar till den annars kraftigt utbyggda och reglerade Indalsälven. Mjällån rinner ut i Ljustorpsån som sedan mynnar i Indalsälven nedströms Bergeforsens kraftverk som är det nedersta kraftverket i älven. Därigenom kan fisk som exempelvis havsöring, lax och ål vandra upp i systemet från havet. Men miljön för fisken kan ändå förbättras då Mjällån fortfarande är negativt påverkad av tidigare flottledsrensningar. Genom den pågående återställningen gynnas nu åns samtliga fiskarter.  För sportfiskets del är det kanske allra mest intressant att det blir mer havsöring.

-Vi fokuserar i år på att åtgärda de schaktade rensvallar som kanaliserar vattendraget. Vi återför nu massor av bortrensad sten till ån. På detta sätt höjs bottennivån i ån och vattnet får åter kontakt med svämplanen som varit bortvallade under lång tid. Detta ökar ytan för öringen och resterande organismer som lever där och kanske främst mängden uppväxtområden för havsöringens yngel, berättar Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin.

Resultatet av arbetet kommer på sikt att bli att ån blir mer produktiv och att det ger mer havsöring i både ån och på kusten. Andra positiva effekter av restaureringen blir att energin i vattnet minskar när åns yta ökar och vattnet åter kan brädda ut i omgivande mark vid höga flöden. Det ger ökat skydd mot översvämningar och innebär även att landskapets förmåga att hålla kvar vatten förbättras vilket då även motverkar torka. Restaureringen är alltså även en form av klimatanpassning.

Restaureringen är ett samarbetsprojekt mellan Mjällåns fiskevårdsområdesförening och Sportfiskarna. Projektet är finansierat av Länsstyrelsen i Västernorrland, Härnösands kommun, SCA, Sportfiskarna och Mjällåns FVOF.

Mer info: Johan Rudin, johan.rudin@sportfiskarna.se

Lyssna här till ett inslag om restaureringen på Radio Västernorrland

Läs en tidigare nyhet om åtgärderna i Mjällan här: Ny fiskevård i Västernorrland: restaurering i Mjällån ska ge mer öring

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Förening, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv