Ny fiskevård i Västernorrland: restaurering i Mjällån ska ge mer öring

mjallaan-1-800Foto: Johan Rudin / Sommarens restaurering av Mjällån är förhoppningsvis början på en långsiktig återställning av ån.

Delar av Mjällån i Västernorrland har restaurerats i sommar. Den kraftigt flottledsrensade ån ska därmed på sikt kunna producera mer fisk och den biologiska mångfalden kommer nu att öka.

Mjällån är ett 41 km långt biflöde till Ljustorpsån som i sin tur rinner ut i Indalsälven nedanför Bergeforsens kraftverk vid Timrå. Mjällån är outbyggd, oreglerad och saknar vandringshinder något som annars är ovanligt för ett vattendrag i regionen. Då huvudvattendraget Ljustorpsån mynnar nedanför Indalsälvens nedersta kraftverk är det därmed fria vandringsvägar upp i ån för havsöringen.  Ån är dock kraftigt rensad, rätad och kanaliserad på grund av historisk flottledsrensning. Men här finns både havsöring och stationär öring, harr, ål och andra arter som gynnas av fiskevård. Sportfiskarna arbetsleder restaureringen som är förbundets första restaureringsåtgärd i Västernorrlands län i modern tid.

-Vi har öppnat upp sidofåror och svämplan genom att plocka bort stenvallar och riskistor och återfört materialet till vattendraget där det hör hemma. Vi har även förbättrat lek- och uppväxtmiljöer för öringen, berättar Johan Rudin, projektledare på Sportfiskarna som arbetsleder restaureringen. 

Restaurering motverkar både översvämning och torka
Åtgärden att öppna upp sidofåror och plocka bort vallar gör att de bortvallade sidofårorna och svämplanen åter blir funktionella. När ån tillåts kunna svämma över och in i dessa minskar vattendragets energi vid höga flöden vilket i sin tur kan lindra extrema översvämningar. Att återföra sten och öppna upp till svämplan bidrar också till en bättre vattenhushållning genom att vattnets hastighet minskar och att landskapets förmåga att hålla kvar vatten därmed förbättras, vilket då faktiskt även motverkar torka.

mjallaan-2-800
Foto: Johan Rudin / Här öppnas en sidofåra upp och ån kan börja återta sin naturliga form. 

Mer yngel och insekter med mer yta
När ån tillåts breda ut sig på ett mer naturligt sätt igen återskapas även mängder av uppväxtområden för bland annat yngel och insekter. Enligt fiskeribiologen Raven Rashap på Länsstyrelsen i Västernorrlands län, har tidigare elfisken visat på ett alltför lågt antal yngel med tanke på åns förutsättningar. Detta kan just bero på att det finns för få uppväxtområden för yngel på grund av flottledsrensningen och kanaliseringen. Lekområden har också återställts och stockar som har grävts upp ur vallarna har lagts ut som död ved i sidofårorna. Mer död ved ger mer yngel genom att bidra till fler och bättre uppväxtmiljöer.

Eldsjälar i lokalt FVO en förutsättning
Mjällåns FVO är projektägare för åtgärderna som finansieras med LOVA -medel. Det är även personer med lokal anknytning och kärlek för bygden som utfört arbetet med grävmaskin. Den lokala förankringen är oerhört viktig för att få ett långsiktigt resultat i Mjällån. Det krävs att alla markägare och fiskerättsägare drar åt samma håll för att förbättra för fisken långsiktigt. Sommarens arbete är första etapp i ett längre perspektiv då långa sträckor av ån återstår att restaurera.

eldsjalar-fvo-mjalla...Foto: Johan Rudin / Lokala grävmaskinisten Mattias Sundin och Lars-Ola Norén, ordförande i Mjällåns FVO.

-Utan eldsjälen Lars-Ola Norén som är ordförande i Mjällåns FVO hade restaureringen inte varit möjligt. Jag som projektledare tycker även att det är extra kul att få arbeta med ett sådant här viktigt projekt i mitt hemlän och att Sportfiskarna äntligen börjat etablera sig i Västernorrland på allvar, kommenterar Johan Rudin.

Läs mer om fiskevård på Mjällåns FVO här.

Läs mer om den tyvärr korttidsreglerade Ljustorpsån här: Ljustorpsån torrlagd av kraftbolaget Uniper - lax och öring drabbas

Läs om Sportfiskarnas tidigare arbeten i Västernorrland här: Ljus framtid för flodpärlmusslan i Västernorrland

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Förening, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv