Sportfisket i Öresund kan hotas av nya fiskeregleringar

turbaatsfiske-oresun...Foto: Knuts Conny / De föreslagna regleringarna av fisket i Öresund skulle slå hårt mot turbåtsfiskenäringen.

Enligt vad Sportfiskarna erfar finns en stor risk för kraftiga inskränkningar i sportfisket i Öresund.

Under veckan tros EU-kommissionen komma med ett skarpt förslag som underlag inför mötet med EU:s ministerråd 11–12/10, där fiskekvoterna för Östersjön beslutas. Baserat på samtal med Näringsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten samt uppgifter från EU-kommissionen erfar Sportfiskarna att det kan handla om förslag på kraftfulla inskränkningar av torskfisket i form av både en minimal bag limit, stängningar under lekperioden och ett förbud mot torskfiske från land. Förslag från EU-kommissionen finns till och med på totalstängning av alla fiskemetoder både i Öresund 15 januari till 31 mars och på svenska sydkusten 15 maj till 15 augusti.

-Om detta skulle genomföras innebär det orimliga konsekvenser för sportfisket efter torsk och även andra arter. Det finns en stor osäkerhet i hur förslagen ska tolkas och de väcker en rad följdfrågor om möjligheterna att utöva sportfiske i Öresund, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Torskbeståndet i västra Östersjön har påverkats negativt av flera decenniers överfiske, olagliga utkast och en dålig miljösituation. På senare år har rekryteringen varit rekordlåg. Det enda svenska havsområdet med stabila bestånd av torsk har på senare år varit det trålningsfria Öresund, vars torskbestånd förvaltningsmässigt räknas till västra Östersjön. I Öresund samsas ett skonsamt yrkesfiske med garn med en sportfiskenäring som beräknas omsätta en halv miljard kronor.  

Sedan 2017 har beståndssituationen varit så pass dålig att även fritidsfisket efter torsk i västra Östersjön har reglerats genom en fångstbegränsning (bag limit). I färsk rådgivning från Internationella havsforskningsrådet (ICES) konstateras att beståndet är på en rekordlåg nivå och att kvoten för det sammanlagda yrkes- och fritidsfisket bör skäras ner till 698 ton under 2022, att jämföra med årets kvot för yrkesfisket på knappt 4 000 ton och den uppskattade fångsten i fritidsfisket på ca 1 300 ton.

Tillsammans med danska och tyska sportfiskeförbunden samt den gemensamma europeiska paraplyorganisationen European Angers Alliance har Sportfiskarna nu framfört sina synpunkter till bland annat Näringsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten. Huvudståndpunkten är att möjligheten till sportfiske efter torsk fortsatt måste finnas tillgänglig. Alternativa regleringar som höjt minimått, något som exempelvis redan finns implementerat på Öresunds turbåtar, måste också övervägas. Det får också anses mycket problematiskt med all torsk som fångas som bifångst i bottentrålfisket efter plattfisk i sydvästra Östersjön och att selektiva redskap inte används i tillräckligt stor omfattning.

Läs mer:
ICES-rådgivningen.

Gemensam position från European Anglers Alliance

Webbnyhet: Rör inte fisket i Öresund

Kategorier: Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv