Rör inte fisket i Öresund

oresundsfiske_vandia...
Foto: Bengt Olsson / Öresund har starka fiskbestånd och måste förvaltas separat.
Det är kris för torskbeståndet i västra delen av Östersjön och därmed risk för stora neddragningar av yrkesfiskets kvoter och även en reglering av sportfisket efter torsk. Även sportfisket i Öresund kan dras med i regleringen, vilket är någonting som Sportfiskarna starkt motsätter sig.  

– Det finns en överhängande risk att Öresund tas med i en kommande reglering av fisket i Östersjön trots att Öresund inte alls har samma problematik som Östersjön. De lokala fiskbestånden i sundet är livskraftiga och fisket är hållbart, både sportfisket och det småskaliga kustfisket. En reglering riskerar att slå mot sportfisket som näring och dra undan benen för många olika verksamheter, kommenterar Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Bakgrunden till de aviserade regleringarna är att det västra torskbeståndet i Östersjön är mycket svagt. Kunskapsläget är även dåligt om varför beståndet är svagt. Internationella havsforskningsrådet, ICES, har nu föreslagit en neddragning av torskfisket i Östersjön med upptill 80 % till nästa år. Det har då samtidigt kommit krav på att även sportfisket ska regleras. Östersjön är indelad i tio olika fiskeadministrativa områden, 22-32, där Öresund är delområdet 23. Öresund är i sammanhanget ett unikt område då sundet mestadels har lokalt reproducerande fiskbestånd som är stabila och livskraftiga tack vare att det varit trålförbud i sundet sedan 1932. Öresund är i praktiken det enda havsområde i regionen som idag har livskraftiga torskbestånd. 

– Sportfiskarna vill vara tydliga med att vi inte motsäger oss vettiga regleringar av torskfisket i egentliga Östersjön där vi har svaga torskbestånd och en mycket dålig trend. Öresund bör däremot förvaltas separat då området har unika förutsättningar. Sportfisket i Öresund är långsiktigt hållbart och det skapar många arbetstillfällen. Det finns exempelvis minst ett 40-tal turbåtar i sundet, som därigenom skapar levande hamnar och bidrar till den lokala ekonomin, betonar Anders Karlsson.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Fiske i Malmö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv