Fiskevård fungerar: 100 gäddyngel i timmen!

gaddbaby2-gavle-800Foto: Lars Ljunggren / Fullt med gäddbebisar på väg ut i livet. 

Just nu levererar gäddfabriken vid Järvstabäcken i Gävle för fullt: uppskattningsvis 100 gäddyngel i timmen lämnar nu våtmarken.

Våtmarken vid Järvsta Sjöäng i Gävles utkant anlades under vintern 2017/2018. Innan våtmarken anlades kontrollerades fiskvandringen i Järvstabäcken. Vid detta provfiske som genomfördes 2013 fångades inte en enda fisk. När våtmarken var klar flyttades därför lekmogna gäddor dit tillsammans med abborr-rom från en liten bäck strax norr om Gävle.  Syftet med den manuella flytten av fisk som genomfördes under tre år var att boosta lekresultatet.

Under våren 2021 har uppvandringen kontrollerats med en ryssja, totalt har nu omkring 500 vuxna gäddor och 150 abborrar vandrat upp för att leka. Dessa fiskar är med stor sannolikhet resultatet av de yngel som tidigare år kläckts i våtmarken, gäddorna är nämligen bara 2–3 år gamla och 25-45 cm ännu.

gaddbaby1-gavle-800Foto: Lars Ljunggren / Gäddynglen väljer nu olika strategier: vissa lämnar våtmarken direkt, medan andra stannar kvar så länge de kan.

Nu har årets första gäddynglen nyss kläckts och sprider sig i våtmarken, många lämnar den redan för att söka sig till havet för att växa sig stora, andra stannar så länge de kan. Ett stickprov under några timmar visar att för närvarande lämnar ca 100 gäddyngel i timmen våtmarken!

Projektet har kunnat förverkligats tack vare en samverkan mellan Sportfiskarna, Gävle kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och Havs- och vattenmyndigheten. Uppföljningar av åtgärder är en viktig komponent för att öka kunskapen om hur man på bästa sätt arbetar med fiskevård.

Ett annat objekt som Sportfiskarna för närvarande utvärderar är Björkeån i Hillevik, där det nu sitter en fiskräknare som registrerar fiskvandringen.

Mer info: Projektledare fiskevård, Lars Ljunggren, 0703-181745, lars.ljunggren@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv