RSS
Späckhuggare i Gullmarsfjorden
Den gångna veckan har det siktats späckhuggare i Bohuslän. De har bland annat observerats långt in i Gullmarsfjorden.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1188)
Den gångna veckan har det siktats späckhuggare i Bohuslän. De har bland annat observerats långt in i Gullmarsfjorden.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1145)
Säveån återigen smittad av Gyrodactylus salaris
Laxparasiten Gyrodactylus salaris är återigen konstaterad i Säveån. Vid vårens återkommande provtagning, som utförs av Sportfiskarna, insamlades laxungar för kontroll.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1138)
Säveån återigen smittad av Gyrodactylus salaris
Laxparasiten Gyrodactylus salaris är återigen konstaterad i Säveån. Vid vårens återkommande provtagning, som utförs av Sportfiskarna, insamlades laxungar för kontroll.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1276)
Grot stort försurningshot
Uttag av grot utan askåterföring är nu en av få kvarvarande stora källor till fortsatt försurning. Den slutsatsen presenterades på Gårdsjökonferensen i Stenungsund 26 april.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1220)
Kalkning på marginalen
Klarar landets länsstyrelser av att upprätthålla och genomföra kalkningsverksamheten på en tillräcklig nivå med fortsatt sänkta anslag? Vi ställde frågan till Jan Inge Månsson, Fiske- och vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Skåne.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (1863)
Sänkta kalkanslag oroar kommuner
Sportfiskarnas nyligen lanserade enkätundersökning bland Sveriges kommuner om vatten- och fiskevård gav dem även möjlighet att kommentera förutsättningar för deras arbetet.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (1312)
Nykalkning behövs enligt kommuner
Sportfiskarnas nyligen lanserade undersökning av kommunernas vatten- och fiskevårdsarbete pekar på att det finns behov av att kalka många vatten som tidigare inte omfattats av kalkningsprogrammet.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: nykalkning | View Count: (1593)
Skogsbruket orsakar kvicksilverläckage
Skogsbruk orsakar läckage av giftigt metylkvicksilver som sedan kan ansamlas i fisk, detta budskap förmedlade Hans Hultberg, professor i biokemi på Svenska Miljöinstitutet IVL, under en miljökonferens i Stenungsund i april.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1509)
Sänkta anslag till HaV riskerar återförsurning

Kalkningsanslaget minskar då det inte kompenserar för att kalk och spridning blir dyrare, nu finns även indikationer på kraftigt sänkta statsanslag till HaV under kommande år.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (1417)

Nyhetsarkiv