RSS
Fiskevården i Testeboån 2011
I Testeboån har många olika fiskevårdsåtgärder gjorts sedan 1980-talet, bland annat för att återskapa laxbeståndet. 2011 års åtgärder och resultat finns nu sammanfattade.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1233)
Stopp för kraftverk i Västland

Länsstyrelsen i Uppsala har beslutat att Nilsson Kraft AB som sedan 1996 producerar elkraft vid kraftverket i Tämnarån vid Västlands inte får fortsätta sin vattenverksamhet med vattenavledning efter den 28 februari 2013.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1062)
Läkemedel i abborre

Stor miljöstudie visar spår av många läkemedel i svenska vattendrag.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (891)
Främmande art motverkar övergödning
Främmande arter är i regel negativa för miljön men en amerikansk havsborstmask är faktiskt bra för syresättningen av Östersjöns bottnar. 
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1068)
Sportfiskarna kämpar för mer vatten i Brännälven
Sportfiskarna vill förbättra för rödingen i jämtländska Kvarnbergsvattnet där ett underjordiskt kraftverk sedan början av 1960-talet strypt vattenflödet och kraftigt decimerat ett unikt bestånd av strömlekande röding.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: | View Count: (1445)
Sida 220 av 220 [220] NästaSist

Nyhetsarkiv