Kategorin : Rädda VästerhavetTillbaka
RSS
Det är dags att rädda Västerhavet!
Sportfiskarna belyser misshushållningen i Västerhavet – utkasten i bottentrålfisket, beståndskollapserna och bristerna i förvaltningen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Pressrum, Region Väst, Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (2137)
Fiskerikontrollen är otillräcklig – dumpad fisk redovisas inte
Mindre än 10 % av den fångst som dumpas redovisas på ett korrekt vis. Fiskerikontrollen är maktlös och överträdelserna kan inte sanktioneras.
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1403)
Kattegatts torskbestånd har kollapsat på grund av överfiske
Kattegatts torskbestånd har kollapsat efter decennier av överfiske. Havets skafferi är tömt, men ändå tas inga obekväma beslut av ansvariga beslutsfattare.
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1729)
Dumpningen av bottentrålningens bifångster fortsätter i Västerhavet
Den mycket omfattande dumpningen av bifångster från trålfisket efter kräfta och fisk i Skagerrak och Kattegatt fortsätter.
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1338)
Rädda torsken och sportfisket längs västkusten
Den rika förekomsten av torsk längs Skagerrak- och Kattegattkusten gav möjligheter till ett omfattande fiske längs västkusten. Ett minne blott idag, eller en möjlighet?
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet | Tags: | View Count: (1962)
Danmark inför trålförbud – vad väntar Sverige på?
Danmark inför nu trålförbud i Bälthavet för att skydda fiskbestånd och bottnar i Stora Bält, Lilla Bält och Langelands Bält.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Region Väst, Fiskekort nyheter, Fiske i Göteborg, Rädda Västerhavet | Tags: | View Count: (4587)
Tjörns och Orust kommuner bör arbeta för en utflyttning av trålgränsen
Tjörns och Orust kommuner har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för sina havsområden. Sportfiskarna menar att kommunerna bör driva frågan om en utflyttning av trålgränsen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg, Region Väst, Rädda Västerhavet | Tags: | View Count: (2217)
Sportfiskarna kommenterar åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Bra ambitioner, men fortsatt risk för att nödvändiga beslut uteblir. Så sammanfattar vi det svenska förslaget på åtgärdsprogram för havsmiljön.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rädda Västerhavet | Tags: | View Count: (1792)
ICES råd för Västerhavet 2022 – fortsatt allvarligt läge för torskbestånden
Sportfiskarna sammanfattar ICES rekommendationer till fiskekvoter 2022 och konstaterar ett fortsatt allvarligt läge för många fiskbestånd, inte minst torskbestånden.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske i Göteborg, Region Väst, Rädda Västerhavet | Tags: | View Count: (2317)
100 års överfiske orsak till kollaps av Oslofjorden
De senaste decennierna har fiskbestånden i Oslofjorden kollapsat. Nu pekas bottentrålning ut som en huvudorsak.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rädda Västerhavet | Tags: | View Count: (2925)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv