Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
Skånepolitiker tar strid för utrivning i Rönneå
Åtta tunga skånska politiker presenterar en framsynt och skarp debattartikel om den småskaliga vattenkraften i Rönne å. Budskapet är glasklart: riv ut kraftverken!
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (4585)
Sportfiskekväll med filmpremiär
Skaffa din gratisbiljett till vinterns mysigaste sportfiskekväll nu!
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske | Tags: | View Count: (5471)
Ny rapport bevisar strandzonernas betydelse
För fiskevårdare har det länge varit känt att orörda strandzoner har mycket stor betydelse för livet i skogsvattnen. Nu har en ny rapport från SLU slagit fast att orörda kantzoner längs vattendrag har stor betydelse för att gynna biologisk mångfald.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (65443)
Miljöorganisationerna kämpar vidare för miljövänlig vattenkraft
Sportfiskarna tillsammans med Älvräddarna, WWF och Naturskyddsföreningen har en längre tid deltagit i en dialog med syfte att utforma ramarna för en miljöanpassning av svensk vattenkraft.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (8874)
Torr höst försvårar havsöringslek på Gotland
Trots mycket höga vattenflöden i andra delar av landet har öns havsöring det just nu mycket svårt då den torra hösten torkat ut många mindre vattendrag.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (8285)
Utsläpp av stenmjöl stoppat i Bäsjöbäcken
Sportfiskarna har bidragit till att stoppa ett utsläpp av stenmjöl i en mycket viktig lekbäck för den hotade Mjörnöringen.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (14691)
Hur bra är HaV:s plan för lax och öring? -Sportfiskarna utvärderar!
Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas har detaljgranskat åtgärdsförslagen i HaV:s rapport om framtidens förvaltning av lax och havsöring. Läs hans analys!
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (3973)
Piteälven kan bli sportfiskeeldorado
Pite Älv ekonomisk förening har under lång tid arbetat med att förbättra förutsättningarna för älvens fiskbestånd, framförallt lax och havsöring, nu verkar det långsiktiga arbetet börja ge resultat.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (7395)
Grundaren av Patagonia vill stoppa Långforsens kraftverk
Kampen mot kraftverket i Långforsen får nu internationell uppbackning då Patagonias grundare, Yvon Chouinard, uppmanar Östersunds kommun att riva ut dammen stället för att bygga upp den.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (8035)
EU-beslut om fångstkvoten för lax 2016
EU:s ministerråd har beslutat att fångstkvoten för lax 2016 ska behållas på samma nivå som 2015. Sportfiskarna har arbetat för en sänkning i enlighet med forskarnas rekommendationer.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (8005)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv