Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Svavelutsläpp från fartyg ska minska
Strängare krav på svavelhalten i bränslen för fartyg både inom och utanför svavelkontrollområden införs från 1 juli.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: | View Count: (3807)
Nu räknas laxen i Råneälven
En laxräknare har installerats i Råneälven vilket kommer att ge viktig kunskap om laxuppgångens storlek och vandringsmönster.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1942)
Nykalkningsbehov: Halån väntar på åtgärder
Halån i norra Värmland är tydligt försurningspåverkad men har hittills inte omfattats av kalkningsåtgärder eller biotopvård.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: nykalkning | View Count: (4617)
Fiskevårdsområden protesterar mot kalknedskärningar
Fyra fiskevårdsområdesföreningar runt Mölndalsån har skrivit ett upprop till Länsstyrelsen i Västra Götaland för att få en omprövning av nedskärningar av kalkningsverksamheten.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (5844)
Havs- och vattenforum 2014 avslutat
Sportfiskarna fanns givetvis på plats när årets Havs- och vattenforum gick av stapeln i Göteborg.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1592)
Havsöring utnyttjar omlöpet i Strömmaån på Gotland
I höstas åtgärdade Sportfiskarna ett vandringshinder i Strömmaån på sydöstra Gotland och redan nu visar elprovfiske att havsöring lekt ovanför omlöpet.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (2290)
Full fart framåt vid Kyrksjön!
Det stora restaureringsprojektet vid Kyrksjön i Botkyrka är nu inne i en intensiv fas. Landets hittills största gäddfabriken börjar ta form.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Rovfiskprojekten | Tags: | View Count: (1830)
Ge havet en röst och rädda fisket
I Göteborg samlas fler än 400 starka röster till Havs- och vattenforum tisdag och onsdag. I en gammal varvsbyggnad vid Norra Älvstranden ska det pratas. Men havet är fortsatt tyst och tomt.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (2223)
Nya regler för yrkesfiske efter lax
Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om reglerna för yrkesfiske efter östersjölax 2014.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1677)
Laxen är värd mer än den kostar
Skyddet för de svagaste laxälvarna måste förstärkas ytterligare.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Tags: | View Count: (1683)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv