Sportfiskarna inventerar fisk längs Gävleborgs kust

abborrom-gavleborg-8...Foto: Lars Ljunggren / Nylagd rom från abborre fotad i en havsvik i länet.

Just nu pågår en inventering av utvalda vikar längs länets kust där man kartlägger förekomsten av både gädda och abborre.

Det är Länsstyrelsen i Gävleborgs län som genomför omfattande kartläggningar av vilka vikar som är mest skyddsvärda och Sportfiskarna kompletterar med provfiske efter gädda i dessa vikar. 

-Den allmänna uppfattningen är att gäddan minskat kraftigt längs länets kustvatten, nu försöker vi få data på hur det verkligen ser ut säger Lars Ljunggren, projektledare fiskevård på Sportfiskarna i Gävle.

Nytt koncept för gäddinventering
Sportfiskarna tar också hjälp av frivilliga fiskare och ordnar gäddfisketräffar med standardiserat spöprovfiske för att få koll på flera områden. Det här är ett helt nytt koncept med att både ge värdefulla uppgifter om gäddbestånden och samtidigt ordna en fisketräff för de som vill hjälpa till. Varje båt tilldelas ett område och vid lunch byter man område med en annan båt och för journal över fångsten. I dessa tider samlas man inte, utan varje lag åker direkt till sitt område. 

-Nu tar vi dock paus så gäddorna får leka i fred, men en bit in i maj ska vi fortsätta med provfisket, berättar Thomas Larsson som är projektanställd av sportfiskarna under våren.

Resultaten kommer sedan att kunna jämföras med undersökningar som sker från Stockholm till Blekinge för att se hur det står till medgäddbestånden längs kusten. Projektet sker i samarbete med bland annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Stockholms län samt Hudiksvalls kommun.

Sportfiskarna inventerar abborrlek 
Våren kommer nu i en rasande fart, abborren har börjat leka för fullt i de varmaste vikarna och bäckarna. Sportfiskarna inventerar nu abborrlek längs kusten i Gävleborgs län.

-Vi inventerar också lek och yngelproduktion i flera vattendrag som restaurerats inom våra Abborr-projekt. Uppföljning av åtgärder är ett viktigt moment för att se att de ger rätt effekt, berättar Lars Ljunggren.

Projektet sker i samarbete med bland annat Länsstyrelsen i Gävleborg och Hudiksvalls kommun.

Läs tidigare nyheter här: Kartläggning ska ge mer kunskap om fisk längs Gävleborgs kust.

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Region Norr | Taggar: |

Nyhetsarkiv