Kartläggning ska ge mer kunskap om fisk längs Gävleborgs kust

gadda-soderhamn-800
Foto: Storfiskregistret / Gädda fångad på kusten i Gävleborgs län.

Sportfiskarna deltar nu i FiskPro-X, en stor kartläggning av fiskbestånd och viktiga kustvattenmiljöer i Gävleborgs län.

Projektet som ägs av Länsstyrelsen i Gävleborgs län är ett samarbete med Hudiksvall och Nordanstigs kommuner och ska öka kunskapen om hur de olika fiskbestånden längst kusten mår och därigenom även ta fram underlag för var nya fiskereglering kan behövas. Parallellt med projektet ska länsstyrelsen ta fram förslag på nya marina skyddade områden. 

- I dagsläget finns stora geografiska luckor i länet då det gäller underlag om fiskars lek-och uppväxtområden längs kusten. Inom länsstyrelsens projekt FiskPro-X kommer Sportfiskarna bland annat att hjälpa till att inventera viktiga områden för abborre. I ett eget projekt ska vi även provfiska gädda på kusten genom spinnfiske. Syftet med de olika inventeringarna är alltså att få fram bättre underlag för att kunna skydda fisken, berättar Jessica Dolk, projektledare fiskevård på Region Norr.

Spöfiske - effektiv metod för att provfiska gädda
Gäddan är genom sitt speciella levnadssätt svår att provfiska med de metoder som man vanligtvis använder, som exempelvis nätprovfiske. Metoder för att provfiska gädda med spinnfiske har tidigare tagits fram och använts inom projektet ReFisk där man framgångsrikt provfiskat gädda i ett flertal län från Uppsala i norr till Blekinge i syd. Det stora datamaterial som redan samlats in ger ett unikt tillfälle att nu kartlägga statusen hos gäddbestånden i Gävleborg och jämföra resultaten med närliggande län.

-Med start i mitten av april kommer nu 23 vikar att fiskas. Ambitionen är att även ta genprover från gäddorna och att fiskarna ska vägas, mätas och könsbestämmas. Vi kommer även att registrera vilket bete som fångade fisken, hur kroken satt, tid för fångst, väderförhållanden, samt om säl och skarv syns till, berättar Jessica Dolk.

Projektet med spöprovfiske efter gädda är finansierat av LOVA och Sportfiskarnas insamlingsprojekt Ge fan i våra vatten.

Mer info: Jessica Dolk, 072-732 64 64, jessica.dolk@sportfiskarna.se

Läs mer om FiskPro-X här: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske, Region Norr | Taggar: |

Nyhetsarkiv