Sportfiskarna kritiska till svensk inställning om vattendirektivet

vattendirektivet_str...
Bild: Seppo Leinonen / Sportfiskarna vill att Sverige fokuserar på att genomföra direktivet, inte öppnar upp för förändringar.

Som Sportfiskarna tidigare rapporterat om har den svenska regeringen på ett miljörådsmöte i Bryssel presenterat en position där man öppnar upp för att göra ändringar i vattendirektivet. Detta efter EU- kommissionen under två år genomfört en omfattande utvärdering av direktivet som visade att vattenlagen var ändamålsenlig.

Ställningstagandet från regeringen var en kompromiss för att kunna möta krav som främst lades fram av Moderaterna och Centerpartiet. Även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stödde positionen att öppna upp direktivet för att ändra det. 
Skälen till att Sverige inte ställer sig bakom direktivet i sin nuvarande utformning sägs främst vara att man inte tycker att kommissionens utvärdering har visat att direktivet är tillräckligt flexibelt för att möta nya samhällsutmaningar som exempelvis klimatförändring, läkemedelsrester och mikroplaster. Företrädare för svenskt näringsliv har även bedrivit ett kraftfullt lobbyarbete mot EU för att mildra miljökraven i vattenlagen.

Enligt källor från regeringen behövs det fortsatt en stark lagstiftning på EU-nivå och att eventuella justeringar av direktivet enligt den svenska positionen nu inte riskerar att försvaga lagstiftningen. Man säger även att eventuella justeringar inte heller är något som kan ske på kort sikt och därmed inte kommer att påverka arbetet i den kommande förvaltningscykeln som löper fram till 2027.
Men Sportfiskarna finner det anmärkningsvärt att Sverige inte sluter upp bakom kommissionens utvärdering av vattendirektivet, som är ett kraftfullt verktyg för att förbättra vattenmiljön. Ett flertal andra medlemsländer har ansett att direktivet i nuvarande form redan är tillräckligt flexibelt och medger tillräckliga undantag. Bland annat våra grannländer Finland och Danmark, som i hög grad delar samma förutsättningar vad gäller vattenmiljön har ställt sig bakom direktivet.

-Argumenten att det enbart skulle vara av miljöskäl som man från svenskt håll vill öppna upp direktivet blir därigenom mindre trovärdiga. Sportfiskarna skulle hellre se att den svenska linjen fokuserade på att påskynda genomförandet av direktivet. Något som är kraftigt försenat, till stor del för att det saknats politisk vilja att driva på i frågan, påpekar Christina Lindhagen, sakkunnig vattenmiljöfrågor på Sportfiskarna.

Sportfiskarna har tillsammans med bland annat WWF och andra miljöorganisationer deltagit i ett omfattande europeiskt kampanjarbete för att skydda direktivet. Hela 375 000 namnunderskrifter från EU-medborgare samlades in under kampanjen. Kampanjen kommer att fortsätta och Sportfiskarna bevakar fortsatt frågan om genomförandet av vattendirektivet.

Läs fler nyheter här: Sverige slöt inte upp bakom EU:s vattendirektiv

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv