375 386 skrev på för vattendirektivet

vattendirektivet_str...
Bild: Seppo Leinonen / Miljöförbättringarna i våra vatten kan inte vänta.
Namninsamlingen för vattendirektivet är nu avslutat: totalt 375 386 människor skrev på. Ett stor tack till alla som skrev på, delade och spred insamlingen!

En av de viktigaste miljölagarna i EU, vattendirektivet, ska ses över under 2019. Flera EU-länder vill då försvaga direktivet för att slippa jobba för en bättre vattenmiljö. Man kan säga att vattendirektivet är den lag som mest hjälper till att riva dammar och restaurera vatten. Alla EU-medborgare fick i år möjlighet att stötta vattendirektivet via en gemensam kampanj i hela Europa. Bakom kampanjen stod många olika miljö- och fiskeorganisationer. I Sverige drevs kampanjen av WWF, Sportfiskarna och Älvräddarna. Summan 375 386 underskrifter gör namninsamlingen till den tredje största i EU:s historia.

Ett mycket viktigt skäl till att ha ett fortsatt starkt vattendirektiv är att våra egna svenska politiker för närvarande arbetar för att i mycket hög grad försöka utnyttja möjligheterna att sänka miljökraven vid den kommande miljöanpassningen av svensk vattenkraft. Ett fortsatt starkt vattendirektiv hjälper oss att bekämpa sänkta miljökrav i form av torrfåror, nolltappning och undantag från att behöva bygga fiskvägar. Sportfiskarna kommer fortsatt att bevaka, och rapportera om översynen av vattendirektivet.

Än en gång: ett stort tack till alla som bidrog!

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv