Mer verksamhet med nytt inspirationsmaterial

fiska-m-barn-o-ungdo...
Bild: Sportfiskarna /  Fiska med barn och ungdomar omfattar drygt 130 sidor och 52 artiklar.
Sportfiskarna har tagit fram ett mycket omfattande och nytt inspirationshäfte för ungdomsledare, "Fiska med barn och ungdomar". Materialet kommer att bidra till mer verksamhet bland anslutna föreningar.

Nu är det äntligen här. Sportfiskarna har tagit fram ett inspirationskompendium bestående av mer än 50 artiklar ämnade att ge inspiration och idéer för ungdomsverksamhet i våra anslutna föreningar. I början på mars är materialet redo att skickas ut till alla intresserade klubbar.

Det var rätt längesedan sist. Ni som var med under 1990-talet minns säkert den suveräna ”Idépärmen” som förbundet gav ut och uppdaterade i flera omgångar, en pärm full med praktiska tips för tillverkning med barn och ungdomar i klubblokalen. Den splitter nya publikationen ”Fiska med barn och ungdomar” kan ses som dess sena och delvis nyorienterade uppföljare. På dryga 130 sidor bjuds 52 artiklar som har för avsikt att ge stöd, inspiration och praktiska uppslag för våra föreningars ungdomsverksamhet. Ansatsen är bred och ambitionen är att innehållet dels ska kunna ge nya vinklar för föreningar som har hållit med ungdomsverksamhet länge och dels grundtips för sådana som ligger i startgroparna med att komma igång.
Antalet artikelförfattare är många och representerar en blandning av föreningsprofiler, betesbyggare, sportfiskeskribenter och förbundspersonal.

Det omfångsrika kompendiet består av tre huvudsakliga kapitel: Allmänna tips och tankar kring ungdomsverksamhet, tillverkning av fiskeprylar i ungdomsverksamhet samt ett kapitel med blandade fisketips från Svenskt Fiske. Kompendiet är tänkt som en uppslagsrik idébank snarare än en trycksak som du läser från pärm till pärm.

- Att kunna ge ut detta kompendium till våra föreningar känns som något av det roligaste jag har gjort under mina år på förbundet. Alla de ungdomsledare vi har därute sprider ovärderlig fiskeglädje till våra barn och ungdomar. De är hjältar som ger enormt mycket av sig själva och sin egen fritid. Allt vi kan göra för att stötta dem i deras arbete är helt centralt för förbundet – ett kompendium med tankar, idéer, information och uppslag är en del i vad förbundet verkligen bör göra. Det har genom hela arbete varit viktigt att få med något från det mesta i den breda verksamhet som ryms inom ett sportfiskeförbund. Att det ska finnas något för alla. Jag hoppas att våra ungdomsledare också ska uppleva det så. Men sedan vill vi vara tydliga med att detta inte är den definitiva och sista versionen av kompendiet – vi tar hemskt gärna emot tips och idéer om nya artiklar till upplaga två, säger Sportfiskarnas nationellt ungdomsansvarige Oscar Trowald, som har varit redaktör för arbetet.

Kompendiet kan våra anslutna föreningar beställa kostnadsfritt här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Ungdom, Fisketips, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv