Restaurering i Vitsån förbättrar för havsöring

vitsaan-restaurering...
Foto: John Kärki / En del av den restaurerade sträckan i Vitsån.

Sportfiskarna har inom EU-projektet Retrout restaurerat en sträcka i Vitsåns övre delar tillsammans med Länsstyrelsen och Haninge kommun. I och med restaureringen skapades flertalet nya leknackar och fina uppväxtplatser.

Vitsån är ett av Stockholms viktigaste vattendrag för havsöring. Man kan säga att Vitsån förser Stockholms södra skärgård med vild öring. Den nu genomförda åtgärden är ett resultat av fiskevårdsplanen som Sportfiskarna skapade under 2018.

-Hela Vitsån från hav till källa har kartlagts och hela 41 åtgärder föreslogs för att förbättra vattendraget med framförallt syfte att stärka det vilda havsöringsbeståndet. Nu har vi påbörjat arbetet och kan i vart fall bocka av en av åtgärderna, kommenterar John Kärki, projektledare för fiskevård på Sportfiskarna Region mitt.

Tillgång till vatten en nyckelfaktor för mer öring
Först då hela vattendraget är öringförande kan en hög smoltutavandring till havet uppnås. Ofta är vattendragens övre delar något förbisedda, sannolikt på grund av att det periodvis kan vara vattenbrist på dessa sträckor. Men de år då vattenföringen är hög är det viktigt att det även finns bra lek- och uppväxtområden högt upp i systemen för att få till optimal produktion. År med lägre vattenföring får öringens yngel söka sig ner i vattendraget mot mer vatten. Sportfiskarna arbetar även med att stärka hydrologin i Vitsåns avrinningsområde och på sikt kan sträckorna högt i systemet ha mer stabila lägstanivåer.

Läs mer här om Sportfiskarnas arbete med att förbättra hydrologin på Södertörn.

Mer info: John Kärki, 08-410 80 684, john.karki@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv