Sportfiskarna, SNF och WWF kräver krafttag mot kvotfusk

herring_karki_800
Foto: John Kärki / Det är hög tid att skydda strömmingen och Östersjön från industritrålningen.
Miljöorganisationerna har nu gemensamt skickat ett öppet brev till ansvariga ministrar och myndigheter.

ÖPPET BREV 20 september 2019
ATT:
Sr Jennie Nilsson, Landsbygdsminister, Näringsdepartementet
Sr Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister, Miljödepartementet
Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten Ledamöter i Miljö-och Jordbruksutskottet

Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna vill se krafttag för att få bukt med felrapporteringen inom det pelagiska fisket.
I måndags, den 16 september sände programmet Sveriges Radio Kaliber ett reportage om felrapportering om fångstsammansättning i det svenska sill- och skarpsillsfisket. Programmet lyfte hur fiskarna loggför skarpsill som sill eftersom den är enklare att fånga. Felrapporteringen har lett till att forskarna underskattat mängden skarpsill samt överskattat sillbeståndens storlek, vilket lett till missvisande vetenskaplig rådgivning. Det handlar alltså om en betydande diskrepans mellan inrapporterade fångster och faktiska landningar. Enligt Kaliber ska yrkesfiskarna ha landat 50 procent mer skarpsill än vad de faktiskt loggfört. Fisketrycket på skarpsill har legat över gränsen för maximalt hållbart uttag (Fmsy) sedan 1994 och utgör dessutom en viktig föda för Östersjötorsken. Överfiske har alltså pågått under en längre tid, men har nu visat sig vara betydligt större än man tidigare trott1. Om felrapporteringen fortsätter i samma omfattning kan den i värsta fall leda till att fiskbestånd på sikt slås ut. Tyvärr verkar fisket själva inte se detta som en risk, då de kommenterar felrapporteringen som enbart ett trovärdighetsproblem, inte ett beståndsproblem.

Att felrapporteringen pågått i flera år finner vi i WWF, SNF och Sportfiskarna mycket allvarligt. I Havs- och vattenmyndighetens skriftliga kommentar som publicerades strax efter Kalibersändningen uppges att kontrollen av fisket efter sill/strömming och skarpsill kommer att öka de närmaste åren, bland annat genom fortsatt samarbete med danska myndigheter. Man öppnar även upp för ytterligare åtgärder, som att stänga fisket när kontrollresultaten tyder på att kvoten av en av arterna är uppfiskad eller återkalla särskilda tillstånd om reglerna för fångstsammansättning inte följs2.
Att landsbygdsministern gått ut med en tydlig markering mot myndigheten att kontrollerna måste skärpas är mycket positivt. Samtidigt efterfrågar myndigheten mer resurser för att kunna bedriva en effektiv kontroll. I oktober träffas Ministerrådet för att besluta om östersjökvoterna för nästa år. Detta möte blir avgörande för om EU:s medlemsländer kommer att nå målet i den gemensamma fiskeripolitiken om stoppat överfiske till 2020. Kaliberreportaget har tydliggjort att det inte kommer att räcka med att följa den vetenskapliga rådgivningen då denna i dagsläget tillåter ett överfiske på skarpsill på grund av den felaktiga fångstrapporteringen. Vi vill därför uppmana regeringen och myndigheten att omedelbart vidta följande åtgärder:

• Reducera skarpsillskvoten med 50 procent.
• Verka för en stängning av skarpsillsfisket i ICES område 25–26 till förmån för torsken.
• Säkerställ att Havs- och vattenmyndigheten får tillräckliga resurser för att genomföra en effektiv kontroll av det pelagiska fisket.
• Se över sanktionssystemet för felrapportering av fångster samt utred möjligheten att dra in fiskelicenser för båtar som vid upprepade tillfällen rapporterat felaktiga fångster.

Undertecknare
Sten Frohm, Generalsekreterare, Sportfiskarna
Peter Westman, Biträdande generalsekreterare, WWF
Karin Lexén, Generalsekreterare, SNF

Läs hela brevet med noter här.

Läs en tidigare nyhet här om fusket med fiskekvoter inom det pelagiska fisket.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv