EU-kommissionen nödstoppar torskfisket i Östersjön

Östersjöntrålarefoto...
Trålbåtar i Simrishamn. Foto: Markus Lundgren, Sportfiskarna.

EU-kommissionen har 23 juli beslutat att stoppa kommersiellt fiske efter torsk i södra Östersjön för att minska hotet mot det krisande östra torskbeståndet.

EU-kommissionen beslutade 23 juli att från och med 24 juli och resten av året stoppa kommersiellt fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön. Beslutet har tagits för att minska hotet mot det krisande östra beståndet. Beslutet har tagits enligt artikel 12.1 inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik (EU nr 1380/2013), och är en nödåtgärd för att skydda det östra torskbeståndet i Östersjön. Sportfiskarna tillsammans med flera andra organisationer drev i våras på för ett nödstopp (läs mer här) och ser mycket positivt på att EU-kommissionen nu för första gången vågat besluta om en nödåtgärd för en art i Östersjön.

I maj rekommenderade Internationella havsforskningsrådet (ICES) ett fiskestopp på det östra torskbeståndet under 2020 (läs mer här), en rekommendation som förhoppningsvis följs när ministerrådet i oktober 2019 beslutar om 2020 års fiskekvoter i Östersjön. Det nu beslutade nödstoppet för 2019 motiveras med att åtgärder för att skydda beståndet behövs omedelbart för att förhindra en beståndskollaps. För det västra torskbeståndet ser det bättre ut, med det trålningsfria Öresund som en samlingsplats för starka fiskbestånd, en blomstrande sportfisketurism och ett livaktigt småskaligt yrkesfiske.

Fiskestopp har tidigare rekommenderats av ICES för det östra torskbeståndet 2002, 2005, 2007 och 2008 – rekommendationer som konsekvent ignorerats av ansvariga ministrar. Situationen för beståndet har dessutom förvärrats ytterligare på senare år genom en utbredd syrebrist både i två av torskens tre lekområden och på viktiga födosöksområden. Dålig tillväxt och kondition har i kombination med det historiskt höga fisketrycket genererat ett småväxt och magert dvärgtorskbestånd som ger yrkesfisket dålig lönsamhet. Parasiter som är kopplade till den kraftigt ökande stammen av gråsäl och sprids till torsken förstärker den dåliga situationen.

Läs mer:
Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande

EU-kommissionens pressmeddelande

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |

Nyhetsarkiv