ICES rekommenderar fiskestopp för torsken i östra Östersjön

ÖstersjönSimrishamns...
Foto: Markus Lundgren / Torskfisket är inte längre lönsamt för en krympande Simrishamnsflotta.

Forskarna på Internationella havsforskningsrådet, ICES, har idag kommit med den årliga rekommendationen för 2020 års fångstkvoter för torsk i Östersjön.

I slutet av maj varje år kommer Internationella havsforskningsrådet (ICES) med sina vetenskapliga råd inför kommande års fiske i Östersjön. Råden beställs av EU-kommissionen och ligger till grund för kommande års kvoter, som beslutas av EU:s fiskeministrar i början av oktober.

För det tidigare så kommersiellt viktiga östra torskbeståndet föreslås en nollkvot, det vill säga ett fiskestopp. Situationen anses vara krisartad och den huvudsakliga bakgrunden är det kraftiga överfiske som skett på beståndet sedan slutet av 80-talet. Fiskestopp har tidigare rekommenderats av ICES för östersjötorsken 2002, 2005, 2007 och 2008 – rekommendationer som konsekvent ignorerats av ansvariga ministrar. Situationen för beståndet har dessutom förvärrats ytterligare på senare år genom en utbredd syrebrist både i två av torskens tre lekområden och på viktiga födosöksområden. Dålig tillväxt och kondition har i kombination med det historiskt höga fisketrycket genererat ett småväxt och magert dvärgtorskbestånd som ger yrkesfisket dålig lönsamhet. Parasiter som är kopplade till den kraftigt ökande stammen av gråsäl och sprids till torsken förstärker den dåliga situationen.

–Att ministerrådet i oktober verkställer ett fiskestopp för det östra beståndet måste vara en självklarhet, men för att rädda östersjötorsken krävs ett helhetsgrepp med fler långsiktiga åtgärder än bara ett fiskestopp, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Läs ICES beståndsråd för Östersjöns östra torskbestånd här.

Kontakt:
Sten Frohm
Generalsekreterare Sportfiskarna
08-410 80 636

Markus Lundgren
Regionchef Sportfiskarna
08-410 80 627

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv