Dialogmöte om Säveån inledde Laxens år

dialogmote_saveaan_8...
Foto: Per-Erik Jacobsen / Många intressen påverkar möjligheterna att förbättra laxens livsmiljö i Säveån.
Det var fokus på lösningar och inte låsningar då den första aktiviteten under Laxens år genomfördes vid klassiska laxvattnet Säveån.

Sportfiskarna hade bjudit in flera intressenter till ett dialogmöte om Säveån i Partille kommunhus. Mötet samlade kommunekologer, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Hillefors grynkvarns museiförening, kraftverksägare, Säveåns vattenråd och Fiskevårdsområden. Varje särintresse redogjorde för sina perspektiv hur Säveån skall förvaltas och inte minst avseende vattenregimen.  Laxen och ålen är två utpekade och hotade fiskarter som leker och tillväxer i Säveåns vattensystem och vars ekologi i hög grad kan påverkas av andra intressen.

– Det viktiga är att öppna för samförståndslösningar som passar både för energiproduktion, kulturmiljöhänsyn och naturvård. Därför är det viktigt att starta en samrådsprocess för att alla intressen och perspektiven lyfts fram. Det ser ut som det arbetet kan påbörjas nu när nästa vandringshinder vid Hillefors skall åtgärdas och få en lösning för god ekologisk status enligt Vattendirektivet, säger Per-Erik Jacobsen, projektledare fiskevård på Sportfiskarna.

2019 är utsedd till Laxens år vilket uppmärksammas med en rad aktiviteter landet runt med inriktning på vildlaxbestånden under året. I höst vid Säveån kommer en laxvandring att hållas under laxleken vid Jonsered. Datum och mer info om aktiviteten kommer att annonseras på: www.sportfiskarna.se/goteborg

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv