Laxens år 2019

International Year of the Salmon 2019 var ett internationellt initiativ för att öka fokus på åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer. Havs- och Vattenmyndigheten samordnar de svenska insatserna som bygger på samverkan mellan olika intresseorganisationer och myndigheter.


International Year of the Salmon

I det internationella samarbetet kring Laxens år 2019 ingår alla nationer som hyser olika laxarter och som är medlemmar i organisationerna North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO, eller North Pacific Anadroumus Fish Comission, NPAFC.  

Mer information om de nationella insatserna i Sverige finns på Havs och Vattenmyndighetens webb: www.havochvatten.se

Mer information om International Year of the Salmon finns på: yearofthesalmon.org

 

Sportfiskarnas aktiviteter under Laxens år

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, firar sitt hundraårsjubileum år 2019. Ända sedan förbundets tillblivelse har värnandet om våra gemensamma fiskbestånd och vattenmiljöer stått i centrum för organisationens syfte och verksamhet. Få fiskarter utgör en bättre symbol för detta arbete än vår vilda lax. Bevarande och restaurering av landets laxstammar är en av Sportfiskarnas viktigaste och mest långvariga kärnfrågor. Det är också en av de frågor som förbundets medlemmar prioriterar allra högst.

Sportfiskarna planerar därför att genomföra ett antal olika aktiviteter riktade framförallt till allmänheten för att uppmärksamma laxen och vad som görs för att bevara och säkra dess fortlevnad, förbättra förvaltningen och utveckla ett hållbart nyttjande. Aktiviteterna kommer att genomföras med utgångspunkt från de platser runt om i landet där Sportfiskarna bedriver olika verksamheter med koppling till lax. I nedanstående aktivitetskalender kan du se vilka aktiviteter som kommer att genomföras runt om i landet.

Kalendarium:

Seminarium/dialogmöte om Säveån, 2019-02-21, Göteborg, Partille

Konferens: Laxförvaltning för framtiden, 2019-03-20-21, Luleå

Laxfiskepremiär i Mörrumsån: Sportfiskarna uppmärksammar Laxens år och förbundets hundraårsjubileum under Mörrumspremiären den 23 mars.

Fiskeforum: Laxens år 2019, 2019-04-02–03, Stockholm

Seminarium om Rönne å, 2019-04-09, Klippan

Uteaktivitet i Rönne å: flytt av lax, 2019-05-30, Klippan

Fiskevårdsseminarium i Forshaga, 19 maj, Forshaga

Laxsafari längs Råneälven, 2019-06-09

Laxens dag i Testeboån, 2019-06-30, Strömsbro

Laxens dag i Örekilsälven, 2019-09-21, Munkedal

Laxfiskehelg med laxfiskekurs och info om Vänerlaxen, 2019-09-20-22, Forshaga

Laxens dag Gullspång, 2019-11-26, Gullspångs kraftverk

Åvandring Säveån med laxsafari, 2019-11-28,  Göteborg