Förslag på höjd laxkvot - trots forskarnas varningar

dod_lax_torne_800
Foto: Ove Pekkari / Utbrott av olika laxsjukdomar gör kunskapsläget osäkert om statusen på laxbestånden, därför bör laxkvoterna inte höjas.
EU-kommissionen struntar i forskarnas råd och föreslår en 15% höjning av laxkvoten för Östersjön. Detta trots att flera negativa faktorer gör att osäkerheten är stor om laxbeståndens status.

Förra veckan publicerade EU-kommissionen sitt förslag till kvoter för yrkesfiske efter lax i Östersjön för 2019. Kommissionen föreslår att kvoten ska ökas med 15% till 104 996 laxar jämfört med nuvarande kvot på 91 132. Forskarna på det oberoende Internationella havsforskningsrådet, ICES, föreslår istället att laxkvoten ska minska med 30% till 63 300 laxar. ICES vill minska laxkvoten då det dels förekommer ett mycket omfattande illegalt fiske efter lax utfört av det polska yrkesfisket där fångsterna inte rapporteras, samt att olika virussjukdomar och sjukdomen M74 ökat under senare år i laxälvarna. Kunskapsläget är därmed osäkert om statusen för de olika vildlaxbestånden

- Kommissionen har återigen inte lyssnat till forskarnas råd och varningar. ICES har tidigare rapporterat att det polska tjuvfiskets fångster under 2017 fördubblats till 30 500 laxar och vi har en oroande utveckling med laxsjukdom i våra älvar där vi inte vet i hur hög grad detta på sikt kan påverka rekryteringen. Nu krävs att EU:s fiskeministrar som tar det slutgiltiga beslutet om kvoterna tar till sig forskarnas rådgivning och agerar. Annars kan både laxbestånden och den regionala utvecklingen baserad på sportfiske efter lax komma att äventyras, kommenterar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

Sportfiskarna kommer nu att arbeta för att den ansvarige svenska ministern senare i höst ska åka till ministermötet i Bryssel för att rösta för en sänkt laxkvot för 2019. I och med att det är valår är det i dagsläget oklart vem det blir. Tidigare år har nuvarande landsbygdsministern Sven-Erik Bucht varit pådrivande för att sänka laxkvoten vilket även gett resultat i förhandlingarna.

Sportfiskarna har tidigare tillsammans med den europeiska samarbetsorganisationen EAA skrivit till EU:s kontrollmyndighet för yrkesfisket och krävt omedelbara åtgärder mot det polska tjuvfisket efter östersjölax. Läs mer om det här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: laxsjukdom |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv