Forskarna föreslår 30 % minskad kvot för östersjölax

lax_b_lindgren_800
Foto:Benny Lindgren / Laxkvoten i Östersjön måste minska rejält.
Forskarna på ICES rekommenderar en minskning av fångstkvoterna för lax i Östersjön med 30 % till 2019.  Det främsta skälet till neddragningen är en explosiv ökning av olagligt laxfiske i Polen.

Varje år ger forskarna en statusrapport för östersjölaxen och beräknar hur stora fångsterna i det kommersiella yrkesfisket bör vara för att fisket ska behållas på maximalt hållbar nivå (MSY). I år föreslår forskarna att det totala uttaget av lax från Östersjön ska vara 116 000 fiskar. Efter reducering från detta antal av de uppskattade antal fångster som inte rapporteras och de fångster som medvetet felrapporteras som havsöring, samt sälskadad fisk, blir den rekommenderade fångstkvoten (TAC) för yrkesfisket omkring 63 300 laxar. Den nuvarande kvoten för yrkesfisket i Östersjön ligger på 91 132 laxar och rekommendationer är således en minskning med ca 30 %. Det svenska yrkesfisket tilldelas cirka 27,5 % av den totala laxkvoten.

Det främsta skälet till forskarnas förslag på neddragning av laxkvoten är en enorm ökning av det polska olagliga fisket efter östersjölax. Forskarna på ICES beräknar att det skett ett överfiske från polska yrkesfiskare på cirka 30 500 laxar under 2017 vilket är en fördubbling jämfört med tidigare år.

– 30 500 laxar utgör mer än 500 % av den tillåtna laxkvoten för polskt yrkesfiske. För att kunna behålla fisket i Östersjön på en hållbar nivå måste därför det lagliga fisket minska med 30 % enligt forskarna. Det är högst anmärkningsvärt att EU:s kontrollmyndighet för fiske inte har kunnat få stopp på detta sanslösa brott mot gemensamma överenskommelser, konstaterar Glenn Douglas, Sportfiskarnas laxexpert.

Läs hela ICES rådgivning om laxen här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv