Ny gäddfabrik i Gävle

flygfoto_vatmark_gav...
Foto: Sportfiskarna / Flygfoto över den kommande gäddfabriken.

Sportfiskarna är snart klara med ännu en ny gäddfabrik, Järvsta sjöäng, i närheten av Gävle. Åtgärden kommer att gynna många olika fiskarter, exempelvis gädda, abborre och havsöring då det både blir en våtmark och lekplatser för havsöring.

Järvsta Sjöäng blir en stadsnära våtmark som började anläggas under 2017 med finansiering av Gävle kommun och Länsstyrelsen i Gävleborg. Arbetet pågår just nu för fullt och beräknas vara klart i slutet av februari. Åtgärden omfattar även borttagande av tre vandringshinder och i de närliggande bäckarna Järvstabäcken och Hemlingbybäcken återskapas lek- och uppväxtplatser för havsöring.

– Vi ska åtgärda två vägtrummor och en dämning för att fisken ska kunna vandra upp obehindrat och leka, berättar Lars Ljunggren, biolog på Sportfiskarna i Gävle.

Fisken ska få hjälp att leka i början
Förhoppningsvis kommer det att simma upp en del gäddor redan nu till våren då våtmarken står klar. Men det finns även planer på att fisken ska få lite hjälp på traven att hitta det nya lekområdet.

– För att utvärdera uppgången av lekfisk kommer vi att provfiska med en fiskfälla. Men det kan även bli så att vi flyttar lekmogen gädda till våtmarken. Eventuellt kommer vi även att sätta ut befruktad rom från abborre, berättar Lars Ljunggren.

Området ligger stadsnära och tanken är att det ska bli ett lättillgängligt friluftsområde. Det planeras även att iordningställas vandringsstråk, rasplats, utkikstorn och skyltar med info om åtgärden. Även fågellivet gynnas av våtmarken och det kommer att sparas ”öar” över änget så att det gynnar fågellivet ytterligare.

Mer info: Lars Ljunggren, 0703–181745, lars.ljunggren@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: gäddfabriker |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv