Sportfiskarna ställer skarpa krav på omlöp i Hednäs

lax_nedanfor_hednas_...
Foto: Mikael Bergh / Hednäs kraftstation har under lång tid hindrat lax och öring. Frågan är om ett omlöp blir tillräckligt bra?
Skellefteå kraft planerar nu att ersätta den dåligt fungerande laxtrappan vid Hednäs kraftstation i Åbyälven med ett omlöp. Sportfiskarna ställer skarpa krav på att konstruktionen ska fungera för fiskvandring både upp- och nedströms. Fungerar inte omlöpet bör kraftverket rivas ut.

Den 5 december höll Skellefteå kraft ett samråd om de planerade åtgärderna vid Hednäs kraftstation. Sportfiskarna har nu svarat på uppgifterna i samrådsunderlaget och lämnat ett yttrande.

-Sportfiskarnas huvudståndpunkt är fortsatt att det allra bästa för fiskbestånden i Åbyälven är en utrivning av kraftstationen. Hednäs kraftstation har under årtionden utgjort ett stort hinder för lekvandrande lax och havsöring i Åbyälven. Det är positivt om det genomförs tillräckliga åtgärder för att förbättra fiskens vandringsmöjligheter runt kraftverket. Men uppföljning måste ske direkt för att se om åtgärderna verkligen uppnår Skellefteåkrafts eget mål av att ”långsiktigt ska Hednäs ej utgöra något hinder för lax och öring”. Om detta inte sker bör kraftverket rivas, kommenterar Glenn Douglas, Sportfiskarnas laxexpert.

Representanter för Skellefteå Kraft uttalade vid samrådet att att kostnaderna för fiskvandringsåtgärderna vid Hednäs totalt är budgeterat till ca 15,5 miljoner kronor. Åtgärderna ska enligt bolaget genomföras oavsett om extern finansiering går att få till byggstarten från den så kallade ”Branschfonden”, som elbolagen själva har tagit initiativ till för att finansiera miljöåtgärder. Varken samrådshandlingar eller samrådsmötet har gett information om hur kostnaderna är beräknade i detalj. Sportfiskarna anser dock att 15,5 milj låter som en väl låg summa för ett så omfattande projekt.

Noggrann uppföljning krävs
Sportfiskarna anser i sitt yttrande bland annat att en 3-årig undersökning av åtgärdernas effektivitet bör genomföras med start när de planerade fiskvandringsåtgärder är klara. Man bör då noggrant undersöka överlevnaden hos utvandrande smolt och utlekt fisk, samt vandringsbeteende hos lax och öring vid uppströms migration förbi kraftverket. Vid dessa undersökningar ska bästa tillgängliga teknik användas för att exempelvis kunna dokumentera vandringsbeteende och potentiell fördröjning vid uppströms lekvandring och överlevnaden vid smoltutvandringen. Problem som dokumenteras vid driftstart ska omedelbart åtgärdas och bästa tillgängliga teknik ska genomgående användas.

-Sportfiskarna kräver generellt att minst 95% av laxen och öringen ska klara att passera kraftverket levande. Det gäller både uppvandrande lekfisk och utvandrande smolt och utlekt fisk. Uppströms migrerande lax och öring måste kunna ta hitta till omlöpet och ta sig förbi kraftverket inom en tidsperiod av maximalt 3 dagar. Om det inte går att dokumentera att fiskvandringsåtgärderna fungerar tillfredställande inom fem år och Skellefteå kraft därmed inte uppnår sin egen målsättning bör kraftverket rivas ut, vilket då naturligtvis blir en rejäl ekonomisk förlust för ägaren Skellefteå kommun, betonar Glenn Douglas.

Läs Sportfiskarnas yttrande här: Sportfiskarnas yttrande gällande ”Underlag för samråd avseende fiskvandringsåtgärder i Hednäs kraftverk, 2017-12-05”

Läs tidigare nyheter om Hednäs kraftstation och Skellefteå kraft här:

Skellefteå kraft bromskloss för vildlaxens ökning

Greenwashförsök av Skellefteå kraft

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv