Seger för miljön i Storsjön: stopp för ny fiskodling

vatten_800
Foto: Bengt Olsson / Den planerade fiskodlingen hade inneburit stora risker för vattenmiljön i Storsjön.
Företaget Bright Water Fish Sweden AB har nu fått definitivt nej på sin ansökan om en storskalig kassodling i jämtländska Storsjön.

- Det har varit en lång process där Sportfiskarna och många andra parter kämpat mot odlingen. Nu blev det ett tydligt avslag då Mark- och miljööverdomstolen den 15 november avslog bolagets ansökan och upphävde tillståndet. Det som fällde bolagets planer var att Bright Water Fish inte har kunnat visa att den ansökta odlingstekniken utgörs av bästa möjliga teknik. Miljökonsekvensbeskrivningen underkändes av domstolen som bristfällig och den har då inte kunnat utgöra ett beslutsunderlag enligt lagstiftningens högt ställda krav, förklarar Jeanethe Karlsson, Sportfiskarnas miljöjurist.

Bright Water Fish lämnades ett längre tidsbegränsat tillstånd för en större fiskodling i öppna kassar av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Över 80 olika parter, bland annat Sportfiskarna, kommuner, olika föreningar och privatpersoner överklagade sedan detta tillstånd.

Den 25 januari i år beslutade Mark- och miljödomstolen att undanröja bolagets tidsbegränsade tillstånd till en ny storskalig fiskodling i Storsjön. Mark- och miljödomstolen återförvisade målet till Miljöprövningsdelegationen för förnyad prövning, då miljökonsekvensbeskrivningen hade så stora brister att den måste kompletteras.

Men Mark- och miljööverdomstolen har nu alltså av flera skäl, bland annat att skillnaderna mellan olika odlingstekniker och de effekter dessa har på miljön är så pass stora, bedömt att det inte kan anses rättsligt förankrat att i detta skede komplettera miljökonsekvensbeskrivningen såsom mark- och miljödomstolen ansåg.

- Riskerna för miljön med öppna kassodlingar är väl kända, bland annat innebär det övergödning och stor risk för rymning av odlad fisk. I augusti i år skedde en rymning av regnbågar från en odling vid Hoverberg i just Storsjön. Att planerna på en storskaligt utökad odling nu stoppas är en stor seger för vattenmiljön, konstaterar Christina Lindhagen, sakkunnig vattenmiljöfrågor på Sportfiskarna.

Läs tidigare nyheter om fiskodlingen i Storsjön här:
Sportfiskarna överklagar fiskodling i Storsjön

Inget tillstånd för fiskodling i Storsjön

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv