Ackreditering klar för analys i slutet system

kalklab_jamtland_800
Foto: Robert Lundqvist  / Laboratoriet i Östersund kan till våren erbjuda alla länsstyrelser analys i slutet system.

Länsstyrelsens laboratorium i Östersund blev den 17 juli 2017 ackrediterat för analys av vattenprover i slutet system.

-Ackrediteringen innebär att vi faktiskt ligger lite före i vår arbetsplanering. Tester genomförs nu under hösten med tre län, Kronobergs, Jämtlands och Västerbottens län, för att se hur analysen av vattenprover fungerar i praktiken, bland annat för att kunna prissätta analystjänsterna efter kostnaden för arbetstid mm. Vår målsättning är att erbjuda analys av vattenprover i slutet system till samtliga länsstyrelser till våren 2018, berättar Börje Granath, projektansvarig på Länsstyrelsens laboratorium i Östersund.

Laboratoriet i Östersund kommer att utföra analys av vattenprover parallellt i både öppet och slutet system för att möjliggöra jämförelse av analysresultaten. De analyser som utförs hittills visar inte helt oväntat att pH ligger lägre vid analys i slutet system. I analyser utförda den 10/10 var skillnaden 0,2 pH-enheter. Vid tidigare jämförelser utförda av SLU mellan analys i öppna system och slutna system har felmarginalerna vid vissa pH-intervall visat sig kunna bli upp till 0,35 pH-enheter.

Analys av pH i slutet system förhindrar avgång av kolsyra från vattenproverna, vilket innebär att vattenanalysen förhållandevis exakt kan visa vilken kemi som vattenlevande organismer lever i. Med analys av pH i öppet system, som i hög grad bedrivits tidigare, får man en avgång av kolsyra och proven visar därmed högre pH-värden. Man kan alltså anta att en del av tidigare pH-mätningar för kalkeffektsuppföljning kan ha varit något missvisande och att måluppfyllnaden kan ha varit lägre i olika målområden.

-Analys i slutet system ställer också större krav på vattenprovtagningen under hela kedjan från provtagning till analys. Testerna visar även på ett högre pH-värde om provflaskan inte är toppfylld. Men resultatet av analysen visar betydligt bättre vilken vattenkemi som råder ute i sjöar och vattendrag, kommenterar Börje Granath.

Mer info om analys i slutet system:
Börje Granat, Vattenenheten, Länsstyrelsen Jämtlands län, 010-225 33 56-, borje.granath@lansstyrelsen.se

Läs tidigare nyheter om analys i slutet system:

Dags för analys av vattenprover i slutet system

Länsstyrelsen i Jämtlands län installerar ny analysutrustning för pH-mätning

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv