Storfiskregistreringens nya regler

Efter den sedvanliga novemberdebatten och andra inkommande förslag och synpunkter har Sportfiskarna sammanfattat och dragit slutsatser för Storfiskregistreringens regler.

Först och främst har den allmänna minimivikten för storfiskregistrering sänkts från 300 gram till 250.
- En generell minimivikt om 250 gram för registrering av storfiskar öppnar för nya arter, menar Nicka Hellenberg, som är Sportfiskarnas storfiskregistrerare.

Under en tid har det också framförts krav om tydligare regler vad gäller havsfisket. Många havsfiskare har också föreslagit en avgränsning för det område där fiske ska vara möjligt för att en fisk ska kunna godkännas för storfiskregistrering och eventuellt rekord, där så är fallet. Likaledes många har dock varit av den motsatta uppfattningen och hävdat att en begränsning av geografisk karaktär bara skulle vara hämmande för sportfisket.
Sportfiskarna har nu beslutat att tillsätta en utredning som under 2012 ska undersöka havsfiskereglerna ordentligt. Reglerna lämnas alltså orörda under 2012, men formuleringen som beskriver bestämmelserna har förtydligats.

Läs mer på Storfiskbloggen.

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv